Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Andrzej Maciejewski

19.11.1887

14.01.1938

19.11.1887

14.01.1938

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Andrzej Maciejewski

19.11.1887

14.01.1938

Data urodzenia:

19.11.1887

Data śmierci:

14.01.1938