Wyszukaj grób

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Dysponent:

Zofia Lasota

01.01.1937

31.05.1987

01.01.1937

31.05.1987

Stanisław Lasota

08.04.1935

15.01.2020

08.04.1935

15.01.2020

Cecylia Chałupka

15.11.1919

22.12.1991

15.11.1919

22.12.1991

Małgorzata Jagieła

-

-

Franciszek Jagieła

-

-

Katarzyna Malik

05.11.1970

19.01.1996

05.11.1970

19.01.1996

MATEUSZ ŚCIGAŁA

28.09.1982

20.12.2023

28.09.1982

20.12.2023

Marian Dorywała

30.07.1939

13.07.1973

30.07.1939

13.07.1973

Marianna Pietras

1889

1977

1889

1977

Antonina Nowak

1863

1935

1863

1935

Stanisław Pietras

1888

1938

1888

1938

Sławomir Cierkosz

28.07.1978

22.02.1979

28.07.1978

22.02.1979

Dariusz Promny

20.08.1972

05.02.1986

20.08.1972

05.02.1986

Zofia Promna

01.07.1946

21.02.2016

01.07.1946

21.02.2016

Kazimierz Promny

05.05.1942

23.08.2014

05.05.1942

23.08.2014