Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Zofia Lasota

01.01.1937

31.05.1987

Stanisław Lasota

08.04.1935

15.01.2020

01.01.1937

08.04.1935

31.05.1987

15.01.2020

Cecylia Hałupka

15.11.1919

22.12.1991

15.11.1919

22.12.1991

Małgorzata Jagieła

Franciszek Jagieła

-

-

-

-

Katarzyna Malik

05.11.1970

19.01.1996

05.11.1970

19.01.1996

Marian Dorywała

30.07.1939

13.07.1973

30.07.1939

13.07.1973

Antoni Marek

13.05.1870

05.05.1941

13.05.1870

05.05.1941

Marianna Pietras

1889

1977

Stanisław Pietras

1888

1938

Antonina Nowak

1863

1935

1889

1888

1863

1977

1938

1935

Sławomir Cierkosz

28.07.1978

22.02.1979

28.07.1978

22.02.1979

Dariusz Promny

20.08.1972

05.02.1986

Zofia Promna

01.07.1946

21.02.2016

Kazimierz Promny

05.05.1942

23.08.2014

20.08.1972

01.07.1946

05.05.1942

05.02.1986

21.02.2016

23.08.2014

Wiktoria Dębska

14.08.1897

12.03.1974

Piotr Dębski

20.04.1890

06.11.1977

14.08.1897

20.04.1890

12.03.1974

06.11.1977

Kazimierz Kizys

11.08.1925

14.07.2016

Józef Płuski

Marianna Płuska

11.08.1925

-

-

14.07.2016

-

-

Marianna Bachorska

1957

Franciszek Bachorski

1934

-

-

1957

1934

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Lasota Zofia

01.01.1937

31.05.1987

Lasota Stanisław

08.04.1935

15.01.2020

Data urodzenia:

01.01.1937

08.04.1935

Data śmierci:

31.05.1987

15.01.2020

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Hałupka Cecylia

15.11.1919

22.12.1991

Data urodzenia:

15.11.1919

Data śmierci:

22.12.1991

Status:
Pochowany:

Jagieła Małgorzata

Jagieła Franciszek

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Malik Katarzyna

05.11.1970

19.01.1996

Data urodzenia:

05.11.1970

Data śmierci:

19.01.1996

Status:
Pochowany:

Dorywała Marian

30.07.1939

13.07.1973

Data urodzenia:

30.07.1939

Data śmierci:

13.07.1973

Status:
Pochowany:

Marek Antoni

13.05.1870

05.05.1941

Data urodzenia:

13.05.1870

Data śmierci:

05.05.1941

Status:
Pochowany:

Pietras Marianna

1889

1977

Pietras Stanisław

1888

1938

Nowak Antonina

1863

1935

Data urodzenia:

1889

1888

1863

Data śmierci:

1977

1938

1935

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Wichura Rozalia

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Cierkosz Sławomir

28.07.1978

22.02.1979

Data urodzenia:

28.07.1978

Data śmierci:

22.02.1979

Status:
Pochowany:

Promny Dariusz

20.08.1972

05.02.1986

Promna Zofia

01.07.1946

21.02.2016

Promny Kazimierz

05.05.1942

23.08.2014

Data urodzenia:

20.08.1972

01.07.1946

05.05.1942

Data śmierci:

05.02.1986

21.02.2016

23.08.2014

Status:
Pochowany:

Dębska Wiktoria

14.08.1897

12.03.1974

Dębski Piotr

20.04.1890

06.11.1977

Data urodzenia:

14.08.1897

20.04.1890

Data śmierci:

12.03.1974

06.11.1977

Status:
Pochowany:

Kizys Kazimierz

11.08.1925

14.07.2016

Płuski Józef

Płuska Marianna

Data urodzenia:

11.08.1925

Data śmierci:

14.07.2016

Status:
Pochowany:

Bachorska Marianna

1957

Bachorski Franciszek

1934

Data urodzenia:

Data śmierci:

1957

1934

Status: