RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

INENTARYZACJA CMENTARZA

 

 

W zwiazku z wymaganiami prawa państwowego i kościelnego przeprowadziliśmy inwentaryzację naszego cmentarza parafialnego.

BARDZ PROSZĘ sprawdzić  poprawność danych tutaj zamieszczonych.

 

Ofiara na utrzymanie cmentarza zwana "pokładnym" czy "placowym" jako wykupienie miejsca na 20 lat,

będzie pobierana dopiero od nowych pochówków od 1 stycznia 2025r.

Wysokość tej ofiary zostanie określona po konsultacji z Radą Parafii w połowie 2024r.

 

W kosztach poniesionych na inwentaryzację muszą mieć udział wszyscy, a nie tylko chodzący do naszego kościoła i składający tu ofiary.

Dlatego w związku z poniesionymi kosztami inwentaryzacji, za kazdy grób bądź rezerwowane miejsce należy złożyć JEDNORAZOWĄ ofiarę:

 

         - za grób bądź miejsce pojedyńcze 50 zł

         - za grób bądź miejsce podwójne  100 zł

 

NIE CHODZI O ILOŚĆ OSÓB POCHOWANYCH W GROBIE ALE O ZAJMOWANĄ POWIERZNIĘ

 

MAŁE GROBY DZIECI SĄ ZWOLNIONE Z TEJ OFIARY.

 

Można to zrobić:

 

         - osobiście u mnie

 

         - robiąć przelew tradycyjny na konto parafii

                        94 8413 0000 0701 0455 2000 0001

       

        - bądź  też korzystająć z płatności bezpośredniej wybierająć swój bank czy też płacąc BLIKIEM

                     przez system CashBill na portalu E-CMENTARZE - link do płatności znajduje się przy opisie każdego grobu.

 

Za kazdym razem w tytule wpłaty należy podać SEKTOR RZĄD I KWATERĘ

                                                                      a także IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA GROBU - KTO JEST DYSPONENTEM TEGO MIEJSCA.

 

Korzystając z płatności bezpośredniej w rubryce " składający ofiarę" należy wpisać dane opiekuna grobu.

Dane opiekuna grobu po wpłacie ofiary zostaną umieszczone w dokumentacji papierowej i  internetowej, będą widoczne po wyświetleniu

informacji o grobie.

 

Ofiarę związaną z kosztami inwentaryzacji i podanie danych o  opiekunie grobu bądź zarezerwownego miejsca trzeba dokonać

do 1 CZERWCA 2024r.

 

Po tym terminie miejscse uznaje się za wolne, a grób jak możliwy do dopełnienia bądź likwidacji.

 

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Zygmunt

Śmiałek

15. rocznica

27-09-2007

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Mieczysław

Śmiałek

26. rocznica

27-09-1996

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Marianna

Promna

31. rocznica

27-09-1991

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Józef

Fiącek

49. rocznica

27-09-1973

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Danuta

Kuźbik

2. rocznica

28-09-2020

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Jan

Mendel

20. rocznica

28-09-2002

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Pelagia

Wójcik

93. rocznica

28-09-1929

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Jacek

Piasta

32. rocznica

29-09-1990

JEZU, UFAM TOBIE