Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Br. Roman Dubiel

07.08.1949

20.06.2020

07.08.1949

20.06.2020

O. Marian Marian Sopata

26.09.1956

24.02.2013

26.09.1956

24.02.2013

O. Andrzej Bobola Bogusław Zajdler

06.02.1921

18.10.1993

06.02.1921

18.10.1993

O. Remigiusz Józef Czech

12.10.1917

27.10.1988

12.10.1917

27.10.1988

Br. Cyryl Hipolit Kowalewski

14.09.1912

31.01.1987

14.09.1912

31.01.1987

Władysław Bogdanik

08.04.1942

01.03.1987

08.04.1942

01.03.1987

Mateusz Polak

20.11.1991

10.12.1994

20.11.1991

10.12.1994

Ania Główczyńska

23.12.1984

23.12.1984

23.12.1984

23.12.1984

Marcin Kawiak

30.01.1981

03.05.1983

30.01.1981

03.05.1983

Elżunia Basiura

23.03.1958

28.05.1962

23.03.1958

28.05.1962

Andrzej Babiarczyk

05.05.1964

10.03.1974

05.05.1964

10.03.1974

Joasia Bogdanik

23.05.2015

23.05.2015

23.05.2015

23.05.2015

Jakub Chowaniak

23.03.2000

23.03.2000

Maksymilian Chowaniak

14.01.2004

15.01.2004

Mateusz Chowaniak

14.01.2004

19.01.2004

23.03.2000

14.01.2004

14.01.2004

23.03.2000

15.01.2004

19.01.2004

Agelika Toczek

28.08.1996

02.10.1996

28.08.1996

02.10.1996

Marysia Pochopień

07.06.1992

07.06.1992

Małgosia Pochopień

07.06.1992

07.06.1992

07.06.1992

07.06.1992

07.06.1992

07.06.1992

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Dubiel Br. Roman

07.08.1949

20.06.2020

Data urodzenia:

07.08.1949

Data śmierci:

20.06.2020

Status:
Pochowany:

Sopata O. Marian Marian

26.09.1956

24.02.2013

Data urodzenia:

26.09.1956

Data śmierci:

24.02.2013

Status:
Pochowany:

Zajdler O. Andrzej Bobola Bogusław

06.02.1921

18.10.1993

Data urodzenia:

06.02.1921

Data śmierci:

18.10.1993

Status:
Pochowany:

Czech O. Remigiusz Józef

12.10.1917

27.10.1988

Data urodzenia:

12.10.1917

Data śmierci:

27.10.1988

Status:
Pochowany:

Kowalewski Br. Cyryl Hipolit

14.09.1912

31.01.1987

Data urodzenia:

14.09.1912

Data śmierci:

31.01.1987

Status:
Pochowany:

Bogdanik Władysław

08.04.1942

01.03.1987

Data urodzenia:

08.04.1942

Data śmierci:

01.03.1987

Status:
Pochowany:

Polak Mateusz

20.11.1991

10.12.1994

Data urodzenia:

20.11.1991

Data śmierci:

10.12.1994

Status:
Pochowany:

Główczyńska Ania

23.12.1984

23.12.1984

Data urodzenia:

23.12.1984

Data śmierci:

23.12.1984

Status:
Pochowany:

Kawiak Marcin

30.01.1981

03.05.1983

Data urodzenia:

30.01.1981

Data śmierci:

03.05.1983

Status:
Pochowany:

Basiura Elżunia

23.03.1958

28.05.1962

Data urodzenia:

23.03.1958

Data śmierci:

28.05.1962

Status:
Pochowany:

Babiarczyk Andrzej

05.05.1964

10.03.1974

Data urodzenia:

05.05.1964

Data śmierci:

10.03.1974

Status:
Pochowany:

Bogdanik Joasia

23.05.2015

23.05.2015

Data urodzenia:

23.05.2015

Data śmierci:

23.05.2015

Status:
Pochowany:

Chowaniak Jakub

23.03.2000

23.03.2000

Chowaniak Maksymilian

14.01.2004

15.01.2004

Chowaniak Mateusz

14.01.2004

19.01.2004

Data urodzenia:

23.03.2000

14.01.2004

14.01.2004

Data śmierci:

23.03.2000

15.01.2004

19.01.2004

Status:
Pochowany:

Toczek Agelika

28.08.1996

02.10.1996

Data urodzenia:

28.08.1996

Data śmierci:

02.10.1996

Status:
Pochowany:

Pochopień Marysia

07.06.1992

07.06.1992

Pochopień Małgosia

07.06.1992

07.06.1992

Data urodzenia:

07.06.1992

07.06.1992

Data śmierci:

07.06.1992

07.06.1992

Status: