Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

August Mrugała

20.08.1884

21.12.1966

20.08.1884

21.12.1966

Dorota Linde

31.07.1971

14.02.1979

31.07.1971

14.02.1979

Jan Miller

01.02.1950

12.08.2010

01.02.1950

12.08.2010

Jadwiga Miller

08.10.1953

22.11.2016

08.10.1953

22.11.2016

Mikołaj Klyszcz

06.12.1888

23.03.1973

06.12.1888

23.03.1973

Franciszek Garus

21.02.1892

18.05.1973

21.02.1892

18.05.1973

Józef Sobania

05.03.1897

19.12.1973

05.03.1897

19.12.1973

Cecylia Garus

10.11.1932

20.11.2017

Ryszard Garus

11.07.1934

24.08.2008

10.11.1932

11.07.1934

20.11.2017

24.08.2008

Agnieszka Rossa

24.07.1910

04.10.1996

Hansel Rossa

24.06.1957

Piotr Mainka

Jan Rossa

04.02.1906

09.09.1995

24.07.1910

-

-

04.02.1906

04.10.1996

24.06.1957

-

09.09.1995

Maria Mainka

01.02.1901

07.04.1988

01.02.1901

07.04.1988

Jan Mainka

14.06.1902

28.09.1982

14.06.1902

28.09.1982

Maria Cieplik

29.10.1897

27.03.1982

29.10.1897

27.03.1982

Anna Marczok

03.08.1901

29.05.1988

03.08.1901

29.05.1988

Alois Bieniek

18.06.1916

03.05.1980

18.06.1916

03.05.1980

Helena Urban

08.04.1932

27.04.2020

08.04.1932

27.04.2020

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Mrugała August

20.08.1884

21.12.1966

Data urodzenia:

20.08.1884

Data śmierci:

21.12.1966

Status:
Pochowany:

Linde Dorota

31.07.1971

14.02.1979

Data urodzenia:

31.07.1971

Data śmierci:

14.02.1979

Status:
Pochowany:

Miller Jan

01.02.1950

12.08.2010

Data urodzenia:

01.02.1950

Data śmierci:

12.08.2010

Status:
Pochowany:

Miller Jadwiga

08.10.1953

22.11.2016

Data urodzenia:

08.10.1953

Data śmierci:

22.11.2016

Status:
Pochowany:

Klyszcz Mikołaj

06.12.1888

23.03.1973

Data urodzenia:

06.12.1888

Data śmierci:

23.03.1973

Status:
Pochowany:

Garus Franciszek

21.02.1892

18.05.1973

Data urodzenia:

21.02.1892

Data śmierci:

18.05.1973

Status:
Pochowany:

Sobania Józef

05.03.1897

19.12.1973

Data urodzenia:

05.03.1897

Data śmierci:

19.12.1973

Status:
Pochowany:

Garus Cecylia

10.11.1932

20.11.2017

Garus Ryszard

11.07.1934

24.08.2008

Data urodzenia:

10.11.1932

11.07.1934

Data śmierci:

20.11.2017

24.08.2008

Status:
Pochowany:

Rossa Agnieszka

24.07.1910

04.10.1996

Rossa Hansel

24.06.1957

Mainka Piotr

Rossa Jan

04.02.1906

09.09.1995

Data urodzenia:

24.07.1910

04.02.1906

Data śmierci:

04.10.1996

24.06.1957

09.09.1995

Status:
Pochowany:

Mainka Maria

01.02.1901

07.04.1988

Data urodzenia:

01.02.1901

Data śmierci:

07.04.1988

Status:
Pochowany:

Mainka Jan

14.06.1902

28.09.1982

Data urodzenia:

14.06.1902

Data śmierci:

28.09.1982

Status:
Pochowany:

Cieplik Maria

29.10.1897

27.03.1982

Data urodzenia:

29.10.1897

Data śmierci:

27.03.1982

Status:
Pochowany:

Marczok Anna

03.08.1901

29.05.1988

Data urodzenia:

03.08.1901

Data śmierci:

29.05.1988

Status:
Pochowany:

Bieniek Alois

18.06.1916

03.05.1980

Data urodzenia:

18.06.1916

Data śmierci:

03.05.1980

Status:
Pochowany:

Urban Helena

08.04.1932

27.04.2020

Data urodzenia:

08.04.1932

Data śmierci:

27.04.2020

Status: