Ś.P. Maria Moskal

Data śmierci: 26.05.2001

Data urodzin: 1919

Prosimy o kontakt z kancelarią. Telefon: 32 672 39 10