Ś.P. Florentyna Mikoda

Data śmierci: 1975

Data urodzin: 1927

Ś.P. Antoni Mikoda

Data śmierci: 1999

Data urodzin: 1931

Prosimy o pilny kontakt z kancelarią. Telefon: 32 672 39 10