Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Helmut

Kantor

11 rocznica

17-05-2010

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Teodor

Klos

36 rocznica

18-05-1985

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Antoni

Olejnik

13 rocznica

21-05-2008

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Kazimierz

Czerepkowski

41 rocznica

21-05-1980

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Józef

Niedobecki

10 rocznica

24-05-2011

JEZU UFAM TOBIE

Opiekunów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Irena Twardoń

13.10.1930

06.06.2001

13.10.1930

06.06.2001

Zbigniew Tkocz

22.06.1966

28.04.2001

22.06.1966

28.04.2001

Franciszek Frelich

08.10.1944

04.04.2001

Cecylia Frelich

02.11.1949

02.04.2001

08.10.1944

02.11.1949

04.04.2001

02.04.2001

Maria Gorzawski

08.01.1954

01.04.2001

08.01.1954

01.04.2001

Marta Kaniewska

05.06.1919

13.05.1989

Florian Kaniewski

28.04.1913

29.03.2001

05.06.1919

28.04.1913

13.05.1989

29.03.2001

Maksymilian Dłucik

23.07.1929

12.03.2001

23.07.1929

12.03.2001

Stefania Szczyrba

27.12.1928

12.03.2001

Erwin Szczyrba

11.02.1923

30.04.1972

27.12.1928

11.02.1923

12.03.2001

30.04.1972

Andrzej Nikel

13.01.1949

23.12.2000

13.01.1949

23.12.2000

Alojzy Więcek

28.02.1924

26.08.1994

Emilia Więcek

10.09.1925

17.07.2000

28.02.1924

10.09.1925

26.08.1994

17.07.2000

Gerard Pilar

03.04.1937

26.10.1999

03.04.1937

26.10.1999

Piotr Hołodziejczyk

11.08.1970

18.12.1998

11.08.1970

18.12.1998

Helena Głos

03.01.1907

17.07.1998

03.01.1907

17.07.1998

Gertruda Łysakowski

11.03.1927

26.09.1997

Jan Łysakowski

1922

1984

11.03.1927

1922

26.09.1997

1984

Marian Chrzanowski

18.11.1955

09.06.1997

18.11.1955

09.06.1997

Alojzy Reguła

02.02.1945

01.06.1997

02.02.1945

01.06.1997

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Twardoń Irena

13.10.1930

06.06.2001

Data urodzenia:

13.10.1930

Data śmierci:

06.06.2001

Status:
Pochowany:

Tkocz Zbigniew

22.06.1966

28.04.2001

Data urodzenia:

22.06.1966

Data śmierci:

28.04.2001

Status:
Pochowany:

Frelich Franciszek

08.10.1944

04.04.2001

Frelich Cecylia

02.11.1949

02.04.2001

Data urodzenia:

08.10.1944

02.11.1949

Data śmierci:

04.04.2001

02.04.2001

Status:
Pochowany:

Gorzawski Maria

08.01.1954

01.04.2001

Data urodzenia:

08.01.1954

Data śmierci:

01.04.2001

Status:
Pochowany:

Kaniewska Marta

05.06.1919

13.05.1989

Kaniewski Florian

28.04.1913

29.03.2001

Data urodzenia:

05.06.1919

28.04.1913

Data śmierci:

13.05.1989

29.03.2001

Status:
Pochowany:

Dłucik Maksymilian

23.07.1929

12.03.2001

Data urodzenia:

23.07.1929

Data śmierci:

12.03.2001

Status:
Pochowany:

Szczyrba Stefania

27.12.1928

12.03.2001

Szczyrba Erwin

11.02.1923

30.04.1972

Data urodzenia:

27.12.1928

11.02.1923

Data śmierci:

12.03.2001

30.04.1972

Status:
Pochowany:

Nikel Andrzej

13.01.1949

23.12.2000

Data urodzenia:

13.01.1949

Data śmierci:

23.12.2000

Status:
Pochowany:

Więcek Alojzy

28.02.1924

26.08.1994

Więcek Emilia

10.09.1925

17.07.2000

Data urodzenia:

28.02.1924

10.09.1925

Data śmierci:

26.08.1994

17.07.2000

Status:
Pochowany:

Pilar Gerard

03.04.1937

26.10.1999

Data urodzenia:

03.04.1937

Data śmierci:

26.10.1999

Status:
Pochowany:

Hołodziejczyk Piotr

11.08.1970

18.12.1998

Data urodzenia:

11.08.1970

Data śmierci:

18.12.1998

Status:
Pochowany:

Głos Helena

03.01.1907

17.07.1998

Data urodzenia:

03.01.1907

Data śmierci:

17.07.1998

Status:
Pochowany:

Łysakowski Gertruda

11.03.1927

26.09.1997

Łysakowski Jan

1922

1984

Data urodzenia:

11.03.1927

1922

Data śmierci:

26.09.1997

1984

Status:
Pochowany:

Chrzanowski Marian

18.11.1955

09.06.1997

Data urodzenia:

18.11.1955

Data śmierci:

09.06.1997

Status:
Pochowany:

Reguła Alojzy

02.02.1945

01.06.1997

Data urodzenia:

02.02.1945

Data śmierci:

01.06.1997

Status: