Wyszukaj grób

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:

Franciszek Barabasz

14.09.1944

25.11.2022

Michał Barabasz

07.09.1903

29.11.1988

Bolesław Barabasz

14.09.1932

15.07.1993

Olga Kocot-Barabasz

01.12.1977

21.04.2021

Irena Barabasz

08.01.1943

26.07.1999

Józef Barabasz

17.01.1934

15.03.2008

Maria Barabasz

19.06.1933

18.12.2018

Jan Barabasz

22.03.1937

09.11.2019

Janina Barabasz

19.04.1944

16.01.2022

Anna Barabasz

10.06.1907

08.10.1977

14.09.1944

07.09.1903

14.09.1932

01.12.1977

08.01.1943

17.01.1934

19.06.1933

22.03.1937

19.04.1944

10.06.1907

25.11.2022

29.11.1988

15.07.1993

21.04.2021

26.07.1999

15.03.2008

18.12.2018

09.11.2019

16.01.2022

08.10.1977

Julia Pasierbek

18.01.1900

13.11.1978

Józef Pasierbek

21.01.1901

09.03.1982

Maria Wolna

01.05.1925

25.12.1992

Czesław Pasierbek

03.07.1933

01.07.2021

Szczepan Michalski

17.11.1932

06.07.2005

Anna Michalska

01.01.1932

19.06.2010

18.01.1900

21.01.1901

01.05.1925

03.07.1933

17.11.1932

01.01.1932

13.11.1978

09.03.1982

25.12.1992

01.07.2021

06.07.2005

19.06.2010

Józef Furtak

17.11.1927

04.12.2011

Jan Furtak

04.05.1896

20.04.1976

Anna Furtak

17.01.1897

10.09.1980

17.11.1927

04.05.1896

17.01.1897

04.12.2011

20.04.1976

10.09.1980

Józef Wolny

16.01.1917

26.01.1990

Gertruda Wolna

27.04.1926

29.04.2014

16.01.1917

27.04.1926

26.01.1990

29.04.2014

Józef Pasierbek

31.12.1925

26.07.2014

Czesława Pasierbek

11.12.1926

24.12.2018

31.12.1925

11.12.1926

26.07.2014

24.12.2018

Jan Maruszczak

31.03.1922

05.06.1991

Józefa Maruszczak

18.10.1922

16.04.2010

31.03.1922

18.10.1922

05.06.1991

16.04.2010

Helena Mentelska

27.10.1928

30.07.2008

Jan Mentelski

16.10.1932

30.12.2012

27.10.1928

16.10.1932

30.07.2008

30.12.2012

Leokadia Dziedzic

1954

12.09.2020

1954

12.09.2020

Grzegorz Herzyk

17.01.1948

28.08.2020

17.01.1948

28.08.2020

Szczepan Wandzel

07.12.1988

05.08.2020

07.12.1988

05.08.2020

Czesław Góra

24.07.1942

07.01.2020

24.07.1942

07.01.2020

Tomasz Wandzel

05.10.1934

14.11.2018

Kazimierz Wandzel

10.01.1959

10.08.2018

05.10.1934

10.01.1959

14.11.2018

10.08.2018

Tadeusz Ks.Ratajewski

07.06.1932

07.10.2011

07.06.1932

07.10.2011