Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Józef Kaletta

5.7.1955

3.12.2016

Gerhard Kaletta

17.6.1927

12.10.2005

5.7.1955

17.6.1927

3.12.2016

12.10.2005

Franciszka Jendros

23.3.1922

9.4.2001

Franciszek Jendros

9.10.1917

20.9.1990

23.3.1922

9.10.1917

9.4.2001

20.9.1990

Alfred Widera

17.11.1913

4.9.1997

Ernestyna Widera

13.7.1911

11.10.1983

17.11.1913

13.7.1911

4.9.1997

11.10.1983

Józef Sebesta

16.10.1958

26.11.1990

Marcin Sebesta

20.3.1982

30.9.2014

16.10.1958

20.3.1982

26.11.1990

30.9.2014

Paul Kurzela

9.1.1919

30.7.2000

9.1.1919

30.7.2000

Jan Noglik

2.6.1929

24.11.2013

2.6.1929

24.11.2013

Elżbieta Morawin

17.4.1933

30.4.1981

Gabriel Morawin

5.12.1932

2.6.1993

Paulina Morawin

Jan Morawin

Franciszek Morawin

17.4.1933

5.12.1932

-

-

-

30.4.1981

2.6.1993

-

-

-

Janina Bochynek

16.2.1979

26.8.2020

16.2.1979

26.8.2020

Elżbieta Piontek

11.09.1957

22.10.2005

11.09.1957

22.10.2005

Katarzyna Widera

23.11.1873

1946

23.11.1873

1946

Weronika Richter

3.02.1923

17.03.1984

Anna Richter

18.11.1954

Halina Chojnowska

28.08.1969

2.10.2010

3.02.1923

-

28.08.1969

17.03.1984

18.11.1954

2.10.2010

Elisabeth Janik

21.12.1920

28.10.2001

Walter Janik

30.11.1919

3.2.1955

21.12.1920

30.11.1919

28.10.2001

3.2.1955

Henryk Kopański

15.6.1934

26.11.1978

Łucja Morawin

18.3.1940

29.10.2007

Czesław Kopański

14.1.1963

14.10.2017

15.6.1934

18.3.1940

14.1.1963

26.11.1978

29.10.2007

14.10.2017

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Kaletta Józef

5.7.1955

3.12.2016

Kaletta Gerhard

17.6.1927

12.10.2005

Data urodzenia:

5.7.1955

17.6.1927

Data śmierci:

3.12.2016

12.10.2005

Status:
Pochowany:

Jendros Franciszka

23.3.1922

9.4.2001

Jendros Franciszek

9.10.1917

20.9.1990

Data urodzenia:

23.3.1922

9.10.1917

Data śmierci:

9.4.2001

20.9.1990

Status:
Pochowany:

Widera Alfred

17.11.1913

4.9.1997

Widera Ernestyna

13.7.1911

11.10.1983

Data urodzenia:

17.11.1913

13.7.1911

Data śmierci:

4.9.1997

11.10.1983

Status:
Pochowany:

Sebesta Józef

16.10.1958

26.11.1990

Sebesta Marcin

20.3.1982

30.9.2014

Data urodzenia:

16.10.1958

20.3.1982

Data śmierci:

26.11.1990

30.9.2014

Status:
Pochowany:

Kurzela Paul

9.1.1919

30.7.2000

Data urodzenia:

9.1.1919

Data śmierci:

30.7.2000

Status:
Pochowany:

Noglik Jan

2.6.1929

24.11.2013

Data urodzenia:

2.6.1929

Data śmierci:

24.11.2013

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Morawin Elżbieta

17.4.1933

30.4.1981

Morawin Gabriel

5.12.1932

2.6.1993

Morawin Paulina

Morawin Jan

Morawin Franciszek

Data urodzenia:

17.4.1933

5.12.1932

Data śmierci:

30.4.1981

2.6.1993

Status:
Pochowany:

Bochynek Janina

16.2.1979

26.8.2020

Data urodzenia:

16.2.1979

Data śmierci:

26.8.2020

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Piontek Elżbieta

11.09.1957

22.10.2005

Data urodzenia:

11.09.1957

Data śmierci:

22.10.2005

Status:
Pochowany:

Widera Katarzyna

23.11.1873

1946

Data urodzenia:

23.11.1873

Data śmierci:

1946

Status:
Pochowany:

Richter Weronika

3.02.1923

17.03.1984

Richter Anna

18.11.1954

Chojnowska Halina

28.08.1969

2.10.2010

Data urodzenia:

3.02.1923

28.08.1969

Data śmierci:

17.03.1984

18.11.1954

2.10.2010

Status:
Pochowany:

Janik Elisabeth

21.12.1920

28.10.2001

Janik Walter

30.11.1919

3.2.1955

Data urodzenia:

21.12.1920

30.11.1919

Data śmierci:

28.10.2001

3.2.1955

Status:
Pochowany:

Kopański Henryk

15.6.1934

26.11.1978

Morawin Łucja

18.3.1940

29.10.2007

Kopański Czesław

14.1.1963

14.10.2017

Data urodzenia:

15.6.1934

18.3.1940

14.1.1963

Data śmierci:

26.11.1978

29.10.2007

14.10.2017

Status: