Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:
Znicze:

Emil Pasternak

01.06.1872

29.06.1922

01.06.1872

29.06.1922

-

Józef Wolny

27.09.1888

22.03.1922

27.09.1888

22.03.1922

-

Alojzy Nocoń

28.10.1901

04.06.1921

28.10.1901

04.06.1921

-

Wilhelm Fusek

22.05.1897

22.04.1921

22.05.1897

22.04.1921

-

Józef Bończyk

17.03.1880

03.05.1921

17.03.1880

03.05.1921

-
Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z administratorem cmentarza
Prośba o pilny kontakt z administratorem cmentarza
Grób do likwidacji
Pochowany:

Emil Pasternak

01.06.1872

29.06.1922

Data urodzenia:

01.06.1872

Data śmierci:

29.06.1922

Pochowany:

Józef Wolny

27.09.1888

22.03.1922

Data urodzenia:

27.09.1888

Data śmierci:

22.03.1922

Pochowany:

Alojzy Nocoń

28.10.1901

04.06.1921

Data urodzenia:

28.10.1901

Data śmierci:

04.06.1921

Pochowany:

Wilhelm Fusek

22.05.1897

22.04.1921

Data urodzenia:

22.05.1897

Data śmierci:

22.04.1921

Pochowany:

Józef Bończyk

17.03.1880

03.05.1921

Data urodzenia:

17.03.1880

Data śmierci:

03.05.1921