RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Wyszukaj grób

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Irena

Warpechowska

10. rocznica

03-12-2013

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Zofia

Borowska

30. rocznica

03-12-1993

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Anna

Pietraszko

58. rocznica

03-12-1965

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Franciszek

Niewiński

8. rocznica

04-12-2015

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Kamila

Sawoniuk

13. rocznica

04-12-2010

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisław

Falkowski

27. rocznica

04-12-1996

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Marianna

Kalinowska

31. rocznica

04-12-1992

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Aleksandra

Falkowska

31. rocznica

04-12-1992

JEZU, UFAM TOBIE