Aktualizacja danych grobu: Marianna Zarębska, Szczepan Zarębski, Przemysław Zarębski, Stanisław Zarębski, Stefania Zarębska, Zofia Zarębska, Helena Zarębska, Czesława Zarębska,

Lokalizacja grobu: A / 1 / 10

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego
Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*