Opiekunów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Leon-Henryk Kołowrocki

01.01.1939

14.04.2019

Marcin Kołowrocki

05.10.1985

05.10.1985

01.01.1939

05.10.1985

14.04.2019

05.10.1985

Zena Pawłowicz

24.12.1928

11.10.1998

Piotr Pawłowicz

07.01.1931

28.03.2019

24.12.1928

07.01.1931

11.10.1998

28.03.2019

Michał Madej

27.08.1927

13.11.1994

Marianna Madej-Matulewicz

01.11.1933

26.02.2019

27.08.1927

01.11.1933

13.11.1994

26.02.2019

Daniel Wawrzeniak

1937

27.02.1997

Salomea Wawrzeniak

1931

03.02.2019

1937

1931

27.02.1997

03.02.2019

Kazimierz Małolepszy

1927

2010

Danuta Małolepsza

1963

1965

Janina Małolepsza

1927

2018

Anastazja Bzdel

1885

1981

1927

1963

1927

1885

2010

1965

2018

1981

Wanda Jakubowska

20.03.1919

11.07.2012

Longina Kurałowicz

29.04.1927

08.10.2018

20.03.1919

29.04.1927

11.07.2012

08.10.2018

Jolanta Szczepańska

09.08.1965

30.09.2018

09.08.1965

30.09.2018

Karol Jagielski

15.05.1982

16.04.2015

Eugeniusz Jagielski

27.05.1956

28.08.2018

15.05.1982

27.05.1956

16.04.2015

28.08.2018

Władysława Czatrowska

1918

19.12.1997

Kazimierz Czatrowski

1909

26.08.1971

Henryk Czatrowski

05.01.1948

05.08.2018

1918

1909

05.01.1948

19.12.1997

26.08.1971

05.08.2018

Alina Gojło

02.02.1961

29.06.2018

02.02.1961

29.06.2018

Mirosław Zaborowski

04.04.1959

05.06.2018

04.04.1959

05.06.2018

Anna Brzezińska

1918

1992

Józef Brzeziński

1906

1987

Maria Wróbel

04.06.1941

14.03.2018

1918

1906

04.06.1941

1992

1987

14.03.2018

Witold Czyszek

15.06.1922

06.02.2002

Stanisława Czyszek

22.05.1924

26.11.2017

15.06.1922

22.05.1924

06.02.2002

26.11.2017

Marian Wawrzeniak

25.01.1941

16.10.2017

25.01.1941

16.10.2017

Zuzanna Rek

24.08.2017

24.08.2017

24.08.2017

24.08.2017

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Kołowrocki Leon-Henryk

01.01.1939

14.04.2019

Kołowrocki Marcin

05.10.1985

05.10.1985

Data urodzenia:

01.01.1939

05.10.1985

Data śmierci:

14.04.2019

05.10.1985

Status:
Pochowany:

Pawłowicz Zena

24.12.1928

11.10.1998

Pawłowicz Piotr

07.01.1931

28.03.2019

Data urodzenia:

24.12.1928

07.01.1931

Data śmierci:

11.10.1998

28.03.2019

Status:
Pochowany:

Madej Michał

27.08.1927

13.11.1994

Madej-Matulewicz Marianna

01.11.1933

26.02.2019

Data urodzenia:

27.08.1927

01.11.1933

Data śmierci:

13.11.1994

26.02.2019

Status:
Pochowany:

Wawrzeniak Daniel

1937

27.02.1997

Wawrzeniak Salomea

1931

03.02.2019

Data urodzenia:

1937

1931

Data śmierci:

27.02.1997

03.02.2019

Status:
Pochowany:

Małolepszy Kazimierz

1927

2010

Małolepsza Danuta

1963

1965

Małolepsza Janina

1927

2018

Bzdel Anastazja

1885

1981

Data urodzenia:

1927

1963

1927

1885

Data śmierci:

2010

1965

2018

1981

Status:
Pochowany:

Jakubowska Wanda

20.03.1919

11.07.2012

Kurałowicz Longina

29.04.1927

08.10.2018

Data urodzenia:

20.03.1919

29.04.1927

Data śmierci:

11.07.2012

08.10.2018

Status:
Pochowany:

Szczepańska Jolanta

09.08.1965

30.09.2018

Data urodzenia:

09.08.1965

Data śmierci:

30.09.2018

Status:
Pochowany:

Jagielski Karol

15.05.1982

16.04.2015

Jagielski Eugeniusz

27.05.1956

28.08.2018

Data urodzenia:

15.05.1982

27.05.1956

Data śmierci:

16.04.2015

28.08.2018

Status:
Pochowany:

Czatrowska Władysława

1918

19.12.1997

Czatrowski Kazimierz

1909

26.08.1971

Czatrowski Henryk

05.01.1948

05.08.2018

Data urodzenia:

1918

1909

05.01.1948

Data śmierci:

19.12.1997

26.08.1971

05.08.2018

Status:
Pochowany:

Gojło Alina

02.02.1961

29.06.2018

Data urodzenia:

02.02.1961

Data śmierci:

29.06.2018

Status:
Pochowany:

Zaborowski Mirosław

04.04.1959

05.06.2018

Data urodzenia:

04.04.1959

Data śmierci:

05.06.2018

Status:
Pochowany:

Brzezińska Anna

1918

1992

Brzeziński Józef

1906

1987

Wróbel Maria

04.06.1941

14.03.2018

Data urodzenia:

1918

1906

04.06.1941

Data śmierci:

1992

1987

14.03.2018

Status:
Pochowany:

Czyszek Witold

15.06.1922

06.02.2002

Czyszek Stanisława

22.05.1924

26.11.2017

Data urodzenia:

15.06.1922

22.05.1924

Data śmierci:

06.02.2002

26.11.2017

Status:
Pochowany:

Wawrzeniak Marian

25.01.1941

16.10.2017

Data urodzenia:

25.01.1941

Data śmierci:

16.10.2017

Status:
Pochowany:

Rek Zuzanna

24.08.2017

24.08.2017

Data urodzenia:

24.08.2017

Data śmierci:

24.08.2017

Status: