Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Bogumiła

Pańczak Rogacka

7 rocznica

06-12-2014

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Witold

Szumski

12 rocznica

06-12-2009

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Ryszard

Rakieć

25 rocznica

08-12-1996

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Franciszek

Kozłowski

63 rocznica

10-12-1958

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Piotr

Sadoś

41 rocznica

11-12-1980

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Bogdan

Olewniczak

20 rocznica

12-12-2001

JEZU UFAM TOBIE

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Bronisława Butkiewicz

22.07.1927

26.11.1993

Edward Butkiewicz

29.12.1931

30.05.2011

22.07.1927

29.12.1931

26.11.1993

30.05.2011

Alina Gojło

02.02.1961

29.06.2018

02.02.1961

29.06.2018

Tadeusz Rybiński

17.06.1964

25.04.2021

17.06.1964

25.04.2021

Kazimierz Mościcki

11.02.1945

21.03.2021

11.02.1945

21.03.2021

Jan Adamczuk

25.01.1953

25.02.2021

25.01.1953

25.02.2021

Kazimierz Bukowiecki

30.09.1952

17.12.2020

30.09.1952

17.12.2020

Teresa Świerzewska

08.08.1936

26.09.2020

Czesław Świerzewski

12.07.1937

07.10.2016

08.08.1936

12.07.1937

26.09.2020

07.10.2016

Anna Pędrasik

05.04.1932

24.06.2016

Edward Pędrasik

05.10.1930

19.09.2020

05.04.1932

05.10.1930

24.06.2016

19.09.2020

Katarzyna Seńczyk

23.01.1940

01.09.2020

Władysław Seńczyk

18.04.1935

05.08.2006

23.01.1940

18.04.1935

01.09.2020

05.08.2006

Zdzisława Piotrowska

11.06.1924

12.07.2020

11.06.1924

12.07.2020

Jan Marian Kuberski

26.05.1928

28.04.2018

Weronika Kuberska

17.02.1938

22.05.2020

26.05.1928

17.02.1938

28.04.2018

22.05.2020

Halina Brudzyńska

1933

05.01.2020

Jan Brudzyński

1929

20.07.2006

1933

1929

05.01.2020

20.07.2006

Jan Różycki

21.04.1955

22.12.2019

21.04.1955

22.12.2019

Tadeusz Tarkowian

26.09.1921

27.07.2000

Genowefa Tarkowian

04.06.1922

18.10.2019

26.09.1921

04.06.1922

27.07.2000

18.10.2019

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Butkiewicz Bronisława

22.07.1927

26.11.1993

Butkiewicz Edward

29.12.1931

30.05.2011

Data urodzenia:

22.07.1927

29.12.1931

Data śmierci:

26.11.1993

30.05.2011

Status:
Pochowany:

Gojło Alina

02.02.1961

29.06.2018

Data urodzenia:

02.02.1961

Data śmierci:

29.06.2018

Status:
Pochowany:

Rybiński Tadeusz

17.06.1964

25.04.2021

Data urodzenia:

17.06.1964

Data śmierci:

25.04.2021

Status:
Pochowany:

Mościcki Kazimierz

11.02.1945

21.03.2021

Data urodzenia:

11.02.1945

Data śmierci:

21.03.2021

Status:
Pochowany:

Adamczuk Jan

25.01.1953

25.02.2021

Data urodzenia:

25.01.1953

Data śmierci:

25.02.2021

Status:
Pochowany:

Bukowiecki Kazimierz

30.09.1952

17.12.2020

Data urodzenia:

30.09.1952

Data śmierci:

17.12.2020

Status:
Pochowany:

Świerzewska Teresa

08.08.1936

26.09.2020

Świerzewski Czesław

12.07.1937

07.10.2016

Data urodzenia:

08.08.1936

12.07.1937

Data śmierci:

26.09.2020

07.10.2016

Status:
Pochowany:

Woźny Marcel

22.09.2020

Data urodzenia:

Data śmierci:

22.09.2020

Status:
Pochowany:

Pędrasik Anna

05.04.1932

24.06.2016

Pędrasik Edward

05.10.1930

19.09.2020

Data urodzenia:

05.04.1932

05.10.1930

Data śmierci:

24.06.2016

19.09.2020

Status:
Pochowany:

Seńczyk Katarzyna

23.01.1940

01.09.2020

Seńczyk Władysław

18.04.1935

05.08.2006

Data urodzenia:

23.01.1940

18.04.1935

Data śmierci:

01.09.2020

05.08.2006

Status:
Pochowany:

Piotrowska Zdzisława

11.06.1924

12.07.2020

Data urodzenia:

11.06.1924

Data śmierci:

12.07.2020

Status:
Pochowany:

Kuberski Jan Marian

26.05.1928

28.04.2018

Kuberska Weronika

17.02.1938

22.05.2020

Data urodzenia:

26.05.1928

17.02.1938

Data śmierci:

28.04.2018

22.05.2020

Status:
Pochowany:

Brudzyńska Halina

1933

05.01.2020

Brudzyński Jan

1929

20.07.2006

Data urodzenia:

1933

1929

Data śmierci:

05.01.2020

20.07.2006

Status:
Pochowany:

Różycki Jan

21.04.1955

22.12.2019

Data urodzenia:

21.04.1955

Data śmierci:

22.12.2019

Status:
Pochowany:

Tarkowian Tadeusz

26.09.1921

27.07.2000

Tarkowian Genowefa

04.06.1922

18.10.2019

Data urodzenia:

26.09.1921

04.06.1922

Data śmierci:

27.07.2000

18.10.2019

Status: