Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Michalina

Kawecka

20 rocznica

18-09-2001

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Petronela

Kopij

59 rocznica

18-09-1962

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Edward

Pędrasik

1 rocznica

19-09-2020

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Kazimierz

Jaszczak

19 rocznica

19-09-2002

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Lucjan

Kopij

56 rocznica

20-09-1965

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Marcel

Woźny

1 rocznica

22-09-2020

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Ryszard

Brudzyński

2 rocznica

22-09-2019

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Henryk

Skarul

31 rocznica

22-09-1990

JEZU UFAM TOBIE

Opiekunów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Tadeusz Rybiński

17.06.1964

25.04.2021

17.06.1964

25.04.2021

Kazimierz Mościcki

11.02.1945

21.03.2021

11.02.1945

21.03.2021

Jan Adamczuk

25.01.1953

25.02.2021

25.01.1953

25.02.2021

Kazimierz Bukowiecki

30.09.1952

17.12.2020

30.09.1952

17.12.2020

Teresa Świerzewska

08.08.1936

26.09.2020

Czesław Świerzewski

12.07.1937

07.10.2016

08.08.1936

12.07.1937

26.09.2020

07.10.2016

Anna Pędrasik

05.04.1932

24.06.2016

Edward Pędrasik

05.10.1930

19.09.2020

05.04.1932

05.10.1930

24.06.2016

19.09.2020

Katarzyna Seńczyk

23.01.1940

01.09.2020

Władysław Seńczyk

18.04.1935

05.08.2006

23.01.1940

18.04.1935

01.09.2020

05.08.2006

Zdzisława Piotrowska

11.06.1924

12.07.2020

11.06.1924

12.07.2020

Jan Marian Kuberski

26.05.1928

28.04.2018

Weronika Kuberska

17.02.1938

22.05.2020

26.05.1928

17.02.1938

28.04.2018

22.05.2020

Halina Brudzyńska

1933

05.01.2020

Jan Brudzyński

1929

20.07.2006

1933

1929

05.01.2020

20.07.2006

Jan Różycki

21.04.1955

22.12.2019

21.04.1955

22.12.2019

Tadeusz Tarkowian

26.09.1921

27.07.2000

Genowefa Tarkowian

04.06.1922

18.10.2019

26.09.1921

04.06.1922

27.07.2000

18.10.2019

Barbara Brudzyńska

28.05.1947

14.07.1998

Ryszard Brudzyński

22.07.1945

22.09.2019

28.05.1947

22.07.1945

14.07.1998

22.09.2019

Antoni Bogdan Różycki

02.01.1957

06.09.2019

02.01.1957

06.09.2019

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Rybiński Tadeusz

17.06.1964

25.04.2021

Data urodzenia:

17.06.1964

Data śmierci:

25.04.2021

Status:
Pochowany:

Mościcki Kazimierz

11.02.1945

21.03.2021

Data urodzenia:

11.02.1945

Data śmierci:

21.03.2021

Status:
Pochowany:

Adamczuk Jan

25.01.1953

25.02.2021

Data urodzenia:

25.01.1953

Data śmierci:

25.02.2021

Status:
Pochowany:

Bukowiecki Kazimierz

30.09.1952

17.12.2020

Data urodzenia:

30.09.1952

Data śmierci:

17.12.2020

Status:
Pochowany:

Świerzewska Teresa

08.08.1936

26.09.2020

Świerzewski Czesław

12.07.1937

07.10.2016

Data urodzenia:

08.08.1936

12.07.1937

Data śmierci:

26.09.2020

07.10.2016

Status:
Pochowany:

Woźny Marcel

22.09.2020

Data urodzenia:

Data śmierci:

22.09.2020

Status:
Pochowany:

Pędrasik Anna

05.04.1932

24.06.2016

Pędrasik Edward

05.10.1930

19.09.2020

Data urodzenia:

05.04.1932

05.10.1930

Data śmierci:

24.06.2016

19.09.2020

Status:
Pochowany:

Seńczyk Katarzyna

23.01.1940

01.09.2020

Seńczyk Władysław

18.04.1935

05.08.2006

Data urodzenia:

23.01.1940

18.04.1935

Data śmierci:

01.09.2020

05.08.2006

Status:
Pochowany:

Piotrowska Zdzisława

11.06.1924

12.07.2020

Data urodzenia:

11.06.1924

Data śmierci:

12.07.2020

Status:
Pochowany:

Kuberski Jan Marian

26.05.1928

28.04.2018

Kuberska Weronika

17.02.1938

22.05.2020

Data urodzenia:

26.05.1928

17.02.1938

Data śmierci:

28.04.2018

22.05.2020

Status:
Pochowany:

Brudzyńska Halina

1933

05.01.2020

Brudzyński Jan

1929

20.07.2006

Data urodzenia:

1933

1929

Data śmierci:

05.01.2020

20.07.2006

Status:
Pochowany:

Różycki Jan

21.04.1955

22.12.2019

Data urodzenia:

21.04.1955

Data śmierci:

22.12.2019

Status:
Pochowany:

Tarkowian Tadeusz

26.09.1921

27.07.2000

Tarkowian Genowefa

04.06.1922

18.10.2019

Data urodzenia:

26.09.1921

04.06.1922

Data śmierci:

27.07.2000

18.10.2019

Status:
Pochowany:

Brudzyńska Barbara

28.05.1947

14.07.1998

Brudzyński Ryszard

22.07.1945

22.09.2019

Data urodzenia:

28.05.1947

22.07.1945

Data śmierci:

14.07.1998

22.09.2019

Status:
Pochowany:

Różycki Antoni Bogdan

02.01.1957

06.09.2019

Data urodzenia:

02.01.1957

Data śmierci:

06.09.2019

Status: