Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Łukaszek Piróg

25.06.1991

25.06.1991

25.06.1991

25.06.1991

Jakub Kubeczko

23.09.2006

23.09.2006

23.09.2006

23.09.2006

Paulina Kubeczko

23.08.2003

23.08.2003

23.08.2003

23.08.2003

Robertek Okoń

09.03.1996

09.03.1996

09.03.1996

09.03.1996

Mikołaj Pawełczyk

06.12.1996

06.12.1996

06.12.1996

06.12.1996

Oleńka Maroszek

11.05.1997

11.05.1997

11.05.1997

11.05.1997

Michał Matysik

28.10.1997

28.10.1997

28.10.1997

28.10.1997

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Piróg Łukaszek

25.06.1991

25.06.1991

Data urodzenia:

25.06.1991

Data śmierci:

25.06.1991

Status:
Pochowany:

Kubeczko Jakub

23.09.2006

23.09.2006

Data urodzenia:

23.09.2006

Data śmierci:

23.09.2006

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Kubeczko Paulina

23.08.2003

23.08.2003

Data urodzenia:

23.08.2003

Data śmierci:

23.08.2003

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Okoń Robertek

09.03.1996

09.03.1996

Data urodzenia:

09.03.1996

Data śmierci:

09.03.1996

Status:
Pochowany:

Pawełczyk Mikołaj

06.12.1996

06.12.1996

Data urodzenia:

06.12.1996

Data śmierci:

06.12.1996

Status:
Pochowany:

Maroszek Oleńka

11.05.1997

11.05.1997

Data urodzenia:

11.05.1997

Data śmierci:

11.05.1997

Status:
Pochowany:

Matysik Michał

28.10.1997

28.10.1997

Data urodzenia:

28.10.1997

Data śmierci:

28.10.1997

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status: