Ś.P. Maria Nowak

Data śmierci: 10.03.1954

Data urodzin: 1870

Ś.P. Stanisława Domaradzka

Data śmierci: 10.03.1963

Data urodzin: 1902

Ś.P. Karol Nowak

Data śmierci: 25.09.1985

Data urodzin: 1907

Prosimy o kontakt z kancelarią. Telefon: 517 832 035