Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Jan Kryda

15.04.1948

-

15.04.1948

Zygmunt Jarzęcki

20.09.1939

Władysław Jarzęcki

18.05.1955

Wiktoria Jarzęcka

15.02.1965

-

-

-

20.09.1939

18.05.1955

15.02.1965

Tadeusz Świecki

1936

-

1936

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Jan Kryda

15.04.1948

Data urodzenia:

Data śmierci:

15.04.1948

Pochowany:

Zygmunt Jarzęcki

20.09.1939

Data urodzenia:

Data śmierci:

20.09.1939

Pochowany:

Władysław Jarzęcki

18.05.1955

Data urodzenia:

Data śmierci:

18.05.1955

Pochowany:

Wiktoria Jarzęcka

15.02.1965

Data urodzenia:

Data śmierci:

15.02.1965

Pochowany:

Tadeusz Świecki

1936

Data urodzenia:

Data śmierci:

1936