Wyszukaj grób

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 

             Witam na stronie cmentarza głównego parafii św. Michała Archanioła w Uzarzewie. Strona ta funkcjonuje w systemie eCmentarze i została uruchomiona z dniem 21.10.2021 r. Na dzień dzisiejszy mamy wgląd w nowy system ewidencji grobów, wygląd poszczególnych pomników, daty narodzin/śmierci, terminy zbliżających się rocznic śmierci parafian. Można także obejrzeć plan ogólny cmentarza.

 

               Problematyczne są również nasadzenia drzew i krzewów, które zostały samowolnie dokonane na cmentarzu, a które zasłaniają poszczególne groby w czasie robienia zdjęcia poglądowego z „lotu ptaka”. Parafia już niedługo zwróci się do Urzędu Gminy o pozwolenie na wycięcie krzewów i drzew, które zagrażają pomnikom. Bardzo proszę też o przycięcie krzewów ozdobnych, które już zostały posadzone przy grobach, do wysokości maksymalnie 120cm. Jest to związane także z kradzieżami, które miały miejsce na cmentarzu w Uzarzewie.

                Na cmentarzu jest wystawiony regulamin cmentarza parafialnego w Uzarzewie. Uprzejmie proszę o ponowne zapoznanie się z tym regulaminem i przestrzeganie go. 

 

               Mam nadzieję, że ta strona stanie się kolejnym krokiem to coraz sprawniejszego i lepszego funkcjonowania naszej parafii na większą chwałę Boga!

 

Z pasterskim błogosławieństwem

Ks. Tomasz Tarczyński, proboszcz.

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Czesław

Przybylski

10. rocznica

21.02.2014

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Marian

Inda

18. rocznica

21.02.2006

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Henryk

Maciejewski

29. rocznica

22.02.1995

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Marianna

Dudziak

3. rocznica

23.02.2021

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Zenon

Cerbin

6. rocznica

23.02.2018

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Marek

Skrzypczak

22. rocznica

24.02.2002

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisława

Kaźmierczak

22. rocznica

25.02.2002

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisław

Linkowski

63. rocznica

26.02.1961

JEZU, UFAM TOBIE

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Nikodem Franciszczak

1925

18.09.1984

1925

18.09.1984

Stanisław Kaźmierczak

28.11.1884

05.07.1972

28.11.1884

05.07.1972

Maria Dąbrowska

15.09.1934

30.03.1994

Stanisław Dąbrowski

25.03.1937

16.02.2004

15.09.1934

25.03.1937

30.03.1994

16.02.2004

Józefa Krzyżaniak

06.02.1885

05.12.1936

Stanisław Krzyżaniak

10.05.1872

27.02.1951

Kazimierz Krzyżaniak

04.07.1904

08.08.1930

Jan Dąbek

03.01.1860

12.10.1938

06.02.1885

10.05.1872

04.07.1904

03.01.1860

05.12.1936

27.02.1951

08.08.1930

12.10.1938

Maria Koszarska

08.09.1905

07.01.1984

08.09.1905

07.01.1984

Katarzyna Bręk

26.10.1967

25.07.1993

Wojciech Bręk

1947

2015

Kazimierz Bręk

1918

1956

26.10.1967

1947

1918

25.07.1993

2015

1956

Cecylia Ciesielska

1905

1983

Tomasz Ciesielski

1900

1962

1905

1900

1983

1962

Krzysztof Pawlak

18.01.1956

24.11.2003

Jarosław Pawlak

18.02.1962

25.12.2020

18.01.1956

18.02.1962

24.11.2003

25.12.2020

Michał Łaganowski

01.07.1920

08.01.2003

Teresa Łaganowski

09.09.1929

12.10.2010

01.07.1920

09.09.1929

08.01.2003

12.10.2010

Marian Jóźwiak

30.08.1949

08.11.2018

Alicja Jóźwiak

31.12.1954

02.08.2023

30.08.1949

31.12.1954

08.11.2018

02.08.2023

Walenty Szwajkowski

06.01.1906

22.01.1967

06.01.1906

22.01.1967

Piotr Pawlicki

10.11.1914

13.05.1981

Marian Pawlicki

02.12.1945

12.11.2011

10.11.1914

02.12.1945

13.05.1981

12.11.2011

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji

Ostatnia aktualizacja cmentarza: 16.02.2024