Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 

             Witam wszystkich bardzo serdecznie na stronie cmentarza głównego parafii św. Michała Archanioła w Uzarzewie. Strona ta funkcjonuje w systemie eCmentarze i została uruchomiona z dniem 21.10.2021 r. Na dzień dzisiejszy mamy wgląd w nowy system ewidencji grobów, wygląd poszczególnych pomników, daty narodzin/śmierci, terminy zbliżających się rocznic śmierci parafian. Można także obejrzeć plan ogólny cmentarza.

 

             Strona jest ciągle w trakcie uzupełniania, dlatego nie zostały jeszcze wprowadzone dokładne i szczegółowe daty prolongat oraz widoki nowych grobów. Te informacje zostaną wprowadzone do dnia 01.01.2023r. W związku z tym, do tej daty, proszę nie dzwonić do kancelarii parafialnej w sprawie niezapisanych prolongat.

 

               Problematyczne są również nasadzenia drzew i krzewów, które zostały samowolnie dokonane na cmentarzu, a które zasłaniają poszczególne groby w czasie robienia zdjęcia poglądowego z „lotu ptaka”. Parafia już niedługo zwróci się do Urzędu Gminy o pozwolenie na wycięcie krzewów i drzew, które zagrażają pomnikom. Bardzo proszę też o przycięcie krzewów ozdobnych, które już zostały posadzone przy grobach, do wysokości maksymalnie 120cm. Jest to związane także z kradzieżami, które miały miejsce na cmentarzu w Uzarzewie. Nie pozwólmy złodziejom chować się po krzakach na cmentarzu.

 

                Na cmentarzu jest wystawiony regulamin cmentarza parafialnego w Uzarzewie. Uprzejmie proszę o ponowne zapoznanie się z tym regulaminem i przestrzeganie go. Już niedługo pojawi się on także na stronie cmentarnej uzupełniony i poprawiony.

 

               Mam nadzieję, że ta strona stanie się kolejnym krokiem to coraz sprawniejszego i lepszego funkcjonowania naszej parafii na większą chwałę Boga!

 

Z pasterskim błogosławieństwem

Ks. Łukasz Ruciński, proboszcz.

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Józef

Matuszewski

25 rocznica

24-01-1997

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisława

Nowak

55 rocznica

24-01-1967

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Michał

Kasprzyk

77 rocznica

24-01-1945

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Tadeusz

Streker

37 rocznica

25-01-1985

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Beata

Mądraszyk

47 rocznica

25-01-1975

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Sawera

Porazińska

1 rocznica

27-01-2021

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Kazimierz

Dembowski

7 rocznica

27-01-2015

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Stefania

Murawska

9 rocznica

27-01-2013

JEZU UFAM TOBIE

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Pelagia Stachowiak

01.01.1894

16.11.1977

Anna Stachowiak

22.09.1933

11.03.2002

Henryk Stachowiak

17.07.1931

29.01.2015

01.01.1894

22.09.1933

17.07.1931

16.11.1977

11.03.2002

29.01.2015

Sabina Dopierała

10.08.1913

11.07.2001

10.08.1913

11.07.2001

Mieczysław Łaganowski

17.03.1954

29.04.2021

17.03.1954

29.04.2021

Jerzy Jóźwiak

22.02.1935

02.04.2021

22.02.1935

02.04.2021

Stanisława Bakalarczyk

06.05.1944

24.03.2021

06.05.1944

24.03.2021

Jerzy Pierzchlewicz

24.10.1954

23.03.2021

24.10.1954

23.03.2021

Walerian Wojciechowski

22.07.1951

02.03.2015

Bożena Wojciechowska

29.10.1945

05.03.2021

22.07.1951

29.10.1945

02.03.2015

05.03.2021

Sawera Porazińska

01.07.1936

27.01.2021

01.07.1936

27.01.2021

Janina Kowalska

30.07.1938

25.10.2011

Jerzy Kowalski

31.07.1937

26.11.2020

30.07.1938

31.07.1937

25.10.2011

26.11.2020

Maria Zielecka

05.07.1957

02.02.2019

Zbigniew Zielecki

22.11.1954

15.09.2020

05.07.1957

22.11.1954

02.02.2019

15.09.2020

Donata Pawlak

18.10.1960

21.08.1961

18.10.1960

21.08.1961

Andrzej Nogaj

27.09.1956

18.08.2020

27.09.1956

18.08.2020

Jan Michalak

29.10.1895

20.07.1980

29.10.1895

20.07.1980

Maria Klimczak

17.09.1910

05.03.1996

17.09.1910

05.03.1996

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Beich Wiktoria

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Stachowiak Pelagia

01.01.1894

16.11.1977

Stachowiak Anna

22.09.1933

11.03.2002

Stachowiak Henryk

17.07.1931

29.01.2015

Data urodzenia:

01.01.1894

22.09.1933

17.07.1931

Data śmierci:

16.11.1977

11.03.2002

29.01.2015

Status:
Pochowany:

Dopierała Sabina

10.08.1913

11.07.2001

Data urodzenia:

10.08.1913

Data śmierci:

11.07.2001

Status:
Pochowany:

Łaganowski Mieczysław

17.03.1954

29.04.2021

Data urodzenia:

17.03.1954

Data śmierci:

29.04.2021

Status:
Pochowany:

Jóźwiak Jerzy

22.02.1935

02.04.2021

Data urodzenia:

22.02.1935

Data śmierci:

02.04.2021

Status:
Pochowany:

Bakalarczyk Stanisława

06.05.1944

24.03.2021

Data urodzenia:

06.05.1944

Data śmierci:

24.03.2021

Status:
Pochowany:

Pierzchlewicz Jerzy

24.10.1954

23.03.2021

Data urodzenia:

24.10.1954

Data śmierci:

23.03.2021

Status:
Pochowany:

Wojciechowski Walerian

22.07.1951

02.03.2015

Wojciechowska Bożena

29.10.1945

05.03.2021

Data urodzenia:

22.07.1951

29.10.1945

Data śmierci:

02.03.2015

05.03.2021

Status:
Pochowany:

Porazińska Sawera

01.07.1936

27.01.2021

Data urodzenia:

01.07.1936

Data śmierci:

27.01.2021

Status:
Pochowany:

Kowalska Janina

30.07.1938

25.10.2011

Kowalski Jerzy

31.07.1937

26.11.2020

Data urodzenia:

30.07.1938

31.07.1937

Data śmierci:

25.10.2011

26.11.2020

Status:
Pochowany:

Zielecka Maria

05.07.1957

02.02.2019

Zielecki Zbigniew

22.11.1954

15.09.2020

Data urodzenia:

05.07.1957

22.11.1954

Data śmierci:

02.02.2019

15.09.2020

Status:
Pochowany:

Pawlak Donata

18.10.1960

21.08.1961

Data urodzenia:

18.10.1960

Data śmierci:

21.08.1961

Status:
Pochowany:

Nogaj Andrzej

27.09.1956

18.08.2020

Data urodzenia:

27.09.1956

Data śmierci:

18.08.2020

Status:
Pochowany:

Michalak Jan

29.10.1895

20.07.1980

Data urodzenia:

29.10.1895

Data śmierci:

20.07.1980

Status:
Pochowany:

Klimczak Maria

17.09.1910

05.03.1996

Data urodzenia:

17.09.1910

Data śmierci:

05.03.1996

Status: