Opiekunów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Joanna Jarzembińska

09.01.1913

15.01.1991

Franciszek Jarzembiński

30.09.1907

24.04.1956

09.01.1913

30.09.1907

15.01.1991

24.04.1956

Jan Kluk

17.06.1909

12.08.1989

Bronisława Kluk

08.05.1909

24.11.1990

17.06.1909

08.05.1909

12.08.1989

24.11.1990

Anna Peplińska

04.05.1913

31.12.1985

Walerian Pepliński

22.03.1914

18.08.1990

04.05.1913

22.03.1914

31.12.1985

18.08.1990

Józef Bukowski

27.02.1931

03.11.1989

Genowefa Bukowska

27.01.1930

18.07.1990

27.02.1931

27.01.1930

03.11.1989

18.07.1990

Antoni Sikorski

13.01.1935

11.05.1990

13.01.1935

11.05.1990

Antoni Sikorski

13.01.1935

11.05.1990

13.01.1935

11.05.1990

Olga Słobodziuk

21.03.1909

30.12.1979

Stanisław Słobodziuk

24.02.1909

28.07.1989

21.03.1909

24.02.1909

30.12.1979

28.07.1989

Józef Cyra

29.05.1906

16.11.1982

Klara Cyra

27.01.1908

27.06.1989

29.05.1906

27.01.1908

16.11.1982

27.06.1989

Gertruda Saborowska

29.12.1914

08.12.1985

Leo Saborowski

05.08.1909

01.05.1989

Stefan Zaborowski

1952

1975

29.12.1914

05.08.1909

1952

08.12.1985

01.05.1989

1975

Anna Kowalewska

26.09.1908

12.10.1972

Regina Kowalewska

07.09.1914

28.09.1988

26.09.1908

07.09.1914

12.10.1972

28.09.1988

Roman Pepliński

14.04.1971

09.07.1988

14.04.1971

09.07.1988

Jan Kruca

03.06.1903

12.05.1988

Bernard Kruca

1944

1944

03.06.1903

1944

12.05.1988

1944

Gertruda Zawadewicz

19.08.1922

26.01.1988

19.08.1922

26.01.1988

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Jarzembińska Joanna

09.01.1913

15.01.1991

Jarzembiński Franciszek

30.09.1907

24.04.1956

Data urodzenia:

09.01.1913

30.09.1907

Data śmierci:

15.01.1991

24.04.1956

Status:
Pochowany:

Kluk Jan

17.06.1909

12.08.1989

Kluk Bronisława

08.05.1909

24.11.1990

Data urodzenia:

17.06.1909

08.05.1909

Data śmierci:

12.08.1989

24.11.1990

Status:
Pochowany:

Peplińska Anna

04.05.1913

31.12.1985

Pepliński Walerian

22.03.1914

18.08.1990

Data urodzenia:

04.05.1913

22.03.1914

Data śmierci:

31.12.1985

18.08.1990

Status:
Pochowany:

Bukowski Józef

27.02.1931

03.11.1989

Bukowska Genowefa

27.01.1930

18.07.1990

Data urodzenia:

27.02.1931

27.01.1930

Data śmierci:

03.11.1989

18.07.1990

Status:
Pochowany:

Sikorski Antoni

13.01.1935

11.05.1990

Data urodzenia:

13.01.1935

Data śmierci:

11.05.1990

Status:
Pochowany:

Sikorski Antoni

13.01.1935

11.05.1990

Data urodzenia:

13.01.1935

Data śmierci:

11.05.1990

Status:
Pochowany:

Bola Paweł

21.08.1989

21.08.1989

Data urodzenia:

21.08.1989

Data śmierci:

21.08.1989

Status:
Pochowany:

Słobodziuk Olga

21.03.1909

30.12.1979

Słobodziuk Stanisław

24.02.1909

28.07.1989

Data urodzenia:

21.03.1909

24.02.1909

Data śmierci:

30.12.1979

28.07.1989

Status:
Pochowany:

Cyra Józef

29.05.1906

16.11.1982

Cyra Klara

27.01.1908

27.06.1989

Data urodzenia:

29.05.1906

27.01.1908

Data śmierci:

16.11.1982

27.06.1989

Status:
Pochowany:

Ruc Jan

04.04.1906

15.06.1989

Data urodzenia:

04.04.1906

Data śmierci:

15.06.1989

Status:
Pochowany:

Saborowska Gertruda

29.12.1914

08.12.1985

Saborowski Leo

05.08.1909

01.05.1989

Zaborowski Stefan

1952

1975

Data urodzenia:

29.12.1914

05.08.1909

1952

Data śmierci:

08.12.1985

01.05.1989

1975

Status:
Pochowany:

Kowalewska Anna

26.09.1908

12.10.1972

Kowalewska Regina

07.09.1914

28.09.1988

Data urodzenia:

26.09.1908

07.09.1914

Data śmierci:

12.10.1972

28.09.1988

Status:
Pochowany:

Pepliński Roman

14.04.1971

09.07.1988

Data urodzenia:

14.04.1971

Data śmierci:

09.07.1988

Status:
Pochowany:

Kruca Jan

03.06.1903

12.05.1988

Kruca Bernard

1944

1944

Data urodzenia:

03.06.1903

1944

Data śmierci:

12.05.1988

1944

Status:
Pochowany:

Zawadewicz Gertruda

19.08.1922

26.01.1988

Data urodzenia:

19.08.1922

Data śmierci:

26.01.1988

Status: