Opiekunów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Urszula Pałubicka

29.05.1941

25.02.1997

29.05.1941

25.02.1997

Grzegorz Różek

31.01.1997

31.01.1997

31.01.1997

31.01.1997

Jadwiga Labun

12.06.1942

05.01.1997

Irena Labun

Danuta Labun

Franciszek Labun

12.06.1942

 

 

 

05.01.1997

 

 

 

Bruno Breske

17.01.1936

20.12.1996

17.01.1936

20.12.1996

Cecylia Peplińska

21.03.1904

19.07.1996

Urszula Peplińska

27.11.1928

18.07.1982

Józef Pepliński

11.12.1891

26.09.1972

21.03.1904

27.11.1928

11.12.1891

19.07.1996

18.07.1982

26.09.1972

Władysława Kluk

24.06.1911

22.06.1996

Tomasz Kluk

07.03.1909

11.12.1986

24.06.1911

07.03.1909

22.06.1996

11.12.1986

Gertruda Olik

25.02.1925

09.05.1992

Jan Olik

01.06.1923

27.01.1996

25.02.1925

01.06.1923

09.05.1992

27.01.1996

Aniela Jarzembińska

30.04.1907

21.12.1995

Jan Jarzembiński

21.01.1906

07.04.1961

Anna Jarzembińska

22.07.1942

07.04.1943

30.04.1907

21.01.1906

22.07.1942

21.12.1995

07.04.1961

07.04.1943

Hugon Tempski

27.03.1926

08.11.1995

27.03.1926

08.11.1995

Jadwiga Mikulska

07.12.1925

11.09.1995

07.12.1925

11.09.1995

Anna Peplińska

08.05.1943

12.06.1995

08.05.1943

12.06.1995

Michał Stencel

16.01.1995

16.01.1995

16.01.1995

16.01.1995

Bernard Flisikowski

23.11.1904

23.04.1969

Zofia Flisikowska

22.01.1911

23.01.1994

Gerard Flisikowski

01.05.1935

05.01.1995

23.11.1904

22.01.1911

01.05.1935

23.04.1969

23.01.1994

05.01.1995

Helena Zaborowska

09.11.1947

05.07.1989

Stanisław Zaborowski

23.06.1945

08.12.1994

09.11.1947

23.06.1945

05.07.1989

08.12.1994

Franciszka Brzozowska

25.01.1908

26.06.1988

Franciszek Wronkowski

22.08.1896

05.06.1994

25.01.1908

22.08.1896

26.06.1988

05.06.1994

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Pałubicka Urszula

29.05.1941

25.02.1997

Data urodzenia:

29.05.1941

Data śmierci:

25.02.1997

Status:
Pochowany:

Różek Grzegorz

31.01.1997

31.01.1997

Data urodzenia:

31.01.1997

Data śmierci:

31.01.1997

Status:
Pochowany:

Labun Jadwiga

12.06.1942

05.01.1997

Labun Irena

Labun Danuta

Labun Franciszek

Data urodzenia:

12.06.1942

Data śmierci:

05.01.1997

Status:
Pochowany:

Breske Bruno

17.01.1936

20.12.1996

Data urodzenia:

17.01.1936

Data śmierci:

20.12.1996

Status:
Pochowany:

Peplińska Cecylia

21.03.1904

19.07.1996

Peplińska Urszula

27.11.1928

18.07.1982

Pepliński Józef

11.12.1891

26.09.1972

Data urodzenia:

21.03.1904

27.11.1928

11.12.1891

Data śmierci:

19.07.1996

18.07.1982

26.09.1972

Status:
Pochowany:

Kluk Władysława

24.06.1911

22.06.1996

Kluk Tomasz

07.03.1909

11.12.1986

Data urodzenia:

24.06.1911

07.03.1909

Data śmierci:

22.06.1996

11.12.1986

Status:
Pochowany:

Olik Gertruda

25.02.1925

09.05.1992

Olik Jan

01.06.1923

27.01.1996

Data urodzenia:

25.02.1925

01.06.1923

Data śmierci:

09.05.1992

27.01.1996

Status:
Pochowany:

Jarzembińska Aniela

30.04.1907

21.12.1995

Jarzembiński Jan

21.01.1906

07.04.1961

Jarzembińska Anna

22.07.1942

07.04.1943

Data urodzenia:

30.04.1907

21.01.1906

22.07.1942

Data śmierci:

21.12.1995

07.04.1961

07.04.1943

Status:
Pochowany:

Tempski Hugon

27.03.1926

08.11.1995

Data urodzenia:

27.03.1926

Data śmierci:

08.11.1995

Status:
Pochowany:

Mikulska Jadwiga

07.12.1925

11.09.1995

Data urodzenia:

07.12.1925

Data śmierci:

11.09.1995

Status:
Pochowany:

Peplińska Anna

08.05.1943

12.06.1995

Data urodzenia:

08.05.1943

Data śmierci:

12.06.1995

Status:
Pochowany:

Stencel Michał

16.01.1995

16.01.1995

Data urodzenia:

16.01.1995

Data śmierci:

16.01.1995

Status:
Pochowany:

Flisikowski Bernard

23.11.1904

23.04.1969

Flisikowska Zofia

22.01.1911

23.01.1994

Flisikowski Gerard

01.05.1935

05.01.1995

Data urodzenia:

23.11.1904

22.01.1911

01.05.1935

Data śmierci:

23.04.1969

23.01.1994

05.01.1995

Status:
Pochowany:

Zaborowska Helena

09.11.1947

05.07.1989

Zaborowski Stanisław

23.06.1945

08.12.1994

Data urodzenia:

09.11.1947

23.06.1945

Data śmierci:

05.07.1989

08.12.1994

Status:
Pochowany:

Brzozowska Franciszka

25.01.1908

26.06.1988

Wronkowski Franciszek

22.08.1896

05.06.1994

Data urodzenia:

25.01.1908

22.08.1896

Data śmierci:

26.06.1988

05.06.1994

Status: