RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Henryka

Faszczewska

18. rocznica

27-09-2005

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Rozalia

Zabłocka

50. rocznica

28-09-1973

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Józef

Dąbrowski

29. rocznica

29-09-1994

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Karolina

Jankowska

18. rocznica

30-09-2005

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Zofia

Sapieja

34. rocznica

30-09-1989

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Józef

GodlewskI

9. rocznica

01-10-2014

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Henryk

Leończuk

16. rocznica

04-10-2007

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisław

Sienicki

26. rocznica

04-10-1997

JEZU, UFAM TOBIE