RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Grażyna Barbara

Ostaszewska

6. rocznica

03-04-2017

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Bolesława

Bajer

34. rocznica

03-04-1989

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Ania

Bańkowska

12. rocznica

04-04-2011

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Zdzisław

Przybylski

19. rocznica

04-04-2004

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Zofia

Zabłocka

37. rocznica

04-04-1986

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisław

Turkowski

45. rocznica

04-04-1978

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Kazimierz

Herman

70. rocznica

04-04-1953

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Jacek

Szeląg

8. rocznica

06-04-2015

JEZU, UFAM TOBIE