Wyszukaj grób

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Dysponent:

Danuta Garbuś

07.05.1947

28.07.2000

07.05.1947

28.07.2000

Anna Klinkowicz

22.09.1922

29.07.1997

22.09.1922

29.07.1997

Krystyna Dudek-Banot

16.07.1950

22.02.2021

16.07.1950

22.02.2021

Jadwiga Dudek

11.10.1922

26.01.2014

11.10.1922

26.01.2014

Stanisław Dudek

05.05.1921

07.01.1995

05.05.1921

07.01.1995

Antoni Banot

05.03.1951

20.08.2009

05.03.1951

20.08.2009

Stefania Kudyba

02.05.1903

06.09.1995

02.05.1903

06.09.1995

Franciszek Adamski

24.02.1917

18.06.1989

24.02.1917

18.06.1989

Edyta Lamik

14.04.1932

28.11.2014

14.04.1932

28.11.2014

Jerzy Lamik

29.05.1925

30.12.2012

29.05.1925

30.12.2012

Jerzy Prochacki

28.01.1910

04.07.1988

28.01.1910

04.07.1988

Krzysztof Nawrocki

01.04.1959

24.12.1993

01.04.1959

24.12.1993

Stanisław Bryłka

06.01.1932

06.01.2002

06.01.1932

06.01.2002