RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

CMENTARZ – INFORMACJE OGÓLNE

          Cmentarz to miejsce święte, na którym spoczywają w grobach szczątki naszych krewnych zmarłych. To chyba jedyne miejsce, które skłania każdego człowieka do refleksji nad własnym życiem, a wierzących nad własnym zbawieniem. Jest dobrym zwyczajem, by właśnie na cmentarzu szukać uspokojenia i wytchnienia w zawierusze tego świata, w codzienności pośród zajęć.

      Obowiązkiem wszystkich, którzy tak traktują to wyjątkowe miejsce, jest troska o czystość i estetykę naszego cmentarza.

 Podobnie jak na innych cmentarzach także i na naszym zostały ustalone  zasady troski o cmentarz, które zawarte są w regulaminie cmentarza. Najważniejsze z nich to:

        a/  rodzina przez cały rok we własnym zakresie troszczy się o otoczenie i grób swoich bliskich zmarłych;   wszelkie prace budowlane i remontowe przy grobach należy zgłosić w kancelarii parafialnej  lub w zarządzie cmentarza i uzyskać dla wykonawców zezwolenie na  prace na cmentarzu.

         b/ bez uprzedniego uzgodnienia nie wolno stawiać ławeczek przy grobach, gdyż często stawiane pomiędzy grobami utrudniają przejście;

         c/ śmieci i odpady z cmentarza należy wrzucać do odpowiednich pojemników;

         d/pamiętać należy o wnoszeniu opłat co 20 lat (dzierżawa i koszty utrzymania cmentarza jak wywóz śmieci, woda, remonty i pielęgnacja).

    Niech ta troska o cmentarz będzie przejawem naszej wiary, szacunku dla  miejsca świętego, gdzie spoczywają nasi zmarli krewni i przyjaciele.

           ZARZĄD CMENTARZA PARAFIALNEGO W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH 

 1. PROBOSZCZ GRZEGORZ MROWIEC

  MICHAŁ MICHALEC- kierownik cmentarza

JERZY RAJCA      

          JÓZEF SZCZUREK             

                                LESZEK KRÓL

        W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z POCHÓWKIEM ZMARŁYCH I GROBAMI NA CMENTARZU PARAFIALNYM – PROSIMY O KONTAKT  Z PANEM MICHAŁEM MICHALCEM  - tel.  508 717 503   lub z kancelarią parafialną 12 270 41 04

 

 

 

                       PARAFIALNY CMENTARZ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH

 

REGULAMIN CMENTARZA

 

 1. Administratorem cmentarza jest Ks. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława B.M. w Świątnikach Górnych.
 2. Na wszelkie prace na cmentarzu, należy uzyskać zgodę Administratora cmentarza lub wyznaczonego przez niego kierownika cmentarza.
 3. Zgody wymaga:

- grzebanie zmarłych,

- ekshumacja lub przeniesienie do innego grobowca,

- budowa lub remont pomnika,

 - prowadzenie wszelkich robót kamieniarskich.

 - wykonywanie betonowych wylewek przy grobach, układanie kostki,

 - umieszczanie ławeczek przy grobach,

  - sadzenie lub wycinanie drzew i krzewów na cmentarzu.

 1. Zezwolenie na wybudowanie pomnika lub grobowca jest związane z dzierżawą                      ponawianą co 20 lat.
 2. Rozebrane nagrobki, krzyże, płyty, gruz i inne elementy likwidowanego grobowca powinny być usunięte z cmentarza przez właściciela likwidowanego lub remontowanego grobu.
 3. Zużyte lampki, znicze i inne elementy plastikowe, szklane lub metalowe należy składać do kontenerów, a w przypadku ich przepełnienia obok nich.
 4. Wieńce z żywych kwiatów oraz inne śmieci organiczne należy składać w wyznaczonych do tego miejscach (nie w kontenerze).
 5. Osoby przebywające na cmentarzu proszone są o zachowanie ciszy, powagi i szacunku należnego miejscu pochówku zmarłych.
 6. Zabrania się na cmentarzu:

- dewastowania pomników i grobów oraz niszczenia kwiatów, rabatek, trawników, krzewów, drzew i innych urządzeń cmentarza.

            - zaśmiecania terenu cmentarza, a zwłaszcza składowania śmieci pod drzewami,

                  na sąsiednich grobach i w innych nie przeznaczonych do tego miejscach.

            - palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz przebywania na terenie cmentarza

               w stanie nietrzeźwym.

            - jazdy na rowerach.

            - wprowadzania psów na cmentarz.

             - przebywania na terenie cmentarza po godzinach jego zamknięcia.

 1. Czas otwarcia cmentarza: 

             czas letni  godz. 6.00 -  21.00;   czas zimowy godz. 7.00  - 19.00

 

                                                                                   Administrator  Cmentarza

 

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Jacka

Pamięci Miziury

78. rocznica

08-08-1944

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Eufemia

Słomka

84. rocznica

08-08-1938

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Emilia

Kotarba

45. rocznica

09-08-1977

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Zofia

Panasiewicz

7. rocznica

10-08-2015

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Helena

Stryszowska

18. rocznica

10-08-2004

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Zofia

Paszkot

18. rocznica

10-08-2004

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Emilia

Słomka

28. rocznica

10-08-1994

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Karol

Malec

46. rocznica

10-08-1976

JEZU, UFAM TOBIE