Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Jerzy

Kot

3 rocznica

23-01-2019

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Salomea

Noszka

6 rocznica

23-01-2016

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisław

Lach

7 rocznica

23-01-2015

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Krystyna

Strzałka

3 rocznica

24-01-2019

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Elżbieta

Siennicka

11 rocznica

24-01-2011

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Jan

Lach

25 rocznica

24-01-1997

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Zygmunt

Biela

4 rocznica

25-01-2018

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Marta

Bartecka

5 rocznica

25-01-2017

JEZU UFAM TOBIE

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Edward Szuła

30.07.1916

29.06.1987

30.07.1916

29.06.1987

Zofia Zielonka

10.04.1904

07.05.1986

10.04.1904

07.05.1986

Julian Kloczkowski

28.12.1904

12.12.1983

28.12.1904

12.12.1983

Józef Gemballa

01.01.1900

01.01.1980

Katarzyna Gemballa

01.01.1900

01.01.1980

01.01.1900

01.01.1900

01.01.1980

01.01.1980

Franciszka Kloczkowski

15.08.1906

19.03.1979

15.08.1906

19.03.1979

Walenty Homan

09.02.1886

05.07.1949

Jadwiga Homan

13.09.1893

09.06.1978

09.02.1886

13.09.1893

05.07.1949

09.06.1978

Bronisława Napieralska

1957

Adam Napieralski

2001

-

-

1957

2001

Alfred Glücklich

27.07.1940

06.05.1987

27.07.1940

06.05.1987

Maria Biela

28.08.1930

21.01.1999

Józef Biela

27.03.1925

27.06.1983

28.08.1930

27.03.1925

21.01.1999

27.06.1983

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Szendera

01.01.1900

01.01.1978

Data urodzenia:

01.01.1900

Data śmierci:

01.01.1978

Status:
Pochowany:

Szuła Edward

30.07.1916

29.06.1987

Data urodzenia:

30.07.1916

Data śmierci:

29.06.1987

Status:
Pochowany:

Zielonka Zofia

10.04.1904

07.05.1986

Data urodzenia:

10.04.1904

Data śmierci:

07.05.1986

Status:
Pochowany:

Kloczkowski Julian

28.12.1904

12.12.1983

Data urodzenia:

28.12.1904

Data śmierci:

12.12.1983

Status:
Pochowany:

Straszydło Elfryda

1926

1980

Data urodzenia:

1926

Data śmierci:

1980

Status:
Pochowany:

Gemballa Józef

01.01.1900

01.01.1980

Gemballa Katarzyna

01.01.1900

01.01.1980

Data urodzenia:

01.01.1900

01.01.1900

Data śmierci:

01.01.1980

01.01.1980

Status:
Pochowany:

Kloczkowski Franciszka

15.08.1906

19.03.1979

Data urodzenia:

15.08.1906

Data śmierci:

19.03.1979

Status:
Pochowany:

Homan Walenty

09.02.1886

05.07.1949

Homan Jadwiga

13.09.1893

09.06.1978

Data urodzenia:

09.02.1886

13.09.1893

Data śmierci:

05.07.1949

09.06.1978

Status:
Pochowany:

Michna Jan

31.01.1947

Data urodzenia:

Data śmierci:

31.01.1947

Status:
Pochowany:

Zielonka Stefan

28.01.1989

Data urodzenia:

Data śmierci:

28.01.1989

Status:
Pochowany:

Napieralska Bronisława

1957

Napieralski Adam

2001

Data urodzenia:

Data śmierci:

1957

2001

Status:
Pochowany:

Kuliga Paweł

25.02.2001

Data urodzenia:

Data śmierci:

25.02.2001

Status:
Pochowany:

Myszor Henryk

25.10.1991

Data urodzenia:

Data śmierci:

25.10.1991

Status:
Pochowany:

Glücklich Alfred

27.07.1940

06.05.1987

Data urodzenia:

27.07.1940

Data śmierci:

06.05.1987

Status:
Pochowany:

Biela Maria

28.08.1930

21.01.1999

Biela Józef

27.03.1925

27.06.1983

Data urodzenia:

28.08.1930

27.03.1925

Data śmierci:

21.01.1999

27.06.1983

Status: