Ś.P. Wierzbicki

Na tym grobie nie zapalono jeszcze wirtualnego znicza.