Grób przeznaczony
do likwidacji

Ś.P. Józefa Rachelska

Data śmierci: 15.09.1983

Ś.P. Maria Sadowska

Data śmierci: 19.08.1948

Ś.P. Roman Rachelski

Data śmierci: 17.07.1943

Ś.P. Mirosław Rachelski

Data śmierci: 31.03.1998

Na tym grobie nie zapalono jeszcze wirtualnego znicza.