Opiekunów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Alfons Szelejewski

1925

1970

Kazimiera Szelejewska

1928

1999

1925

1928

1970

1999

Józefa Filipiak

1909

1999

Antoni Filipiak

1873

1955

1909

1873

1999

1955

Jadwiga Dura

29.09.1911

25.01.1992

Franciszka Dura

06.09.1914

28.12.1999

Michalina Dura

Ignacy Dura

29.09.1911

06.09.1914

-

-

25.01.1992

28.12.1999

-

-

Helena Litkowska

25.12.1916

24.12.1999

Stanisław Litkowski

31.10.1912

27.11.1971

25.12.1916

31.10.1912

24.12.1999

27.11.1971

Stanisława Nowalińska

29.08.1926

01.05.1992

Antoni Nowaliński

16.08.1914

08.12.1999

29.08.1926

16.08.1914

01.05.1992

08.12.1999

Stanisława Rozmiarek

06.11.1920

05.12.1999

Katarzyna Surdyk

Henryk Rozmiarek

05.01.1926

06.09.1994

Szymon Surdyk

06.11.1920

-

05.01.1926

-

05.12.1999

-

06.09.1994

-

Antoni Bednarek

15.01.1936

19.11.1999

15.01.1936

19.11.1999

Stanisława Madaj

17.04.1906

18.10.1999

17.04.1906

18.10.1999

Stefan Gabała

20.08.1938

23.09.1999

Franciszka Gabała

01.04.1907

06.08.1984

Antoni Gabała

24.12.1901

26.09.1987

20.08.1938

01.04.1907

24.12.1901

23.09.1999

06.08.1984

26.09.1987

Stefan Andrasiewicz

11.06.1920

21.02.1998

Wanda Andrasiewicz

17.01.1926

20.09.1999

11.06.1920

17.01.1926

21.02.1998

20.09.1999

Józef Staszak

18.08.1909

03.06.1991

Pelagia Staszak

15.12.1920

09.09.1999

Pelagia Staszak

1886

1975

Tomasz Staszak

1881

1930

18.08.1909

15.12.1920

1886

1881

03.06.1991

09.09.1999

1975

1930

Czesław Kominek

12.07.1911

09.02.1995

Czesława Kominek

30.12.1909

07.09.1999

Józef Kominek

04.03.1874

17.01.1955

Wiktoria Kominek

09.09.1879

16.04.1962

12.07.1911

30.12.1909

04.03.1874

09.09.1879

09.02.1995

07.09.1999

17.01.1955

16.04.1962

Anastazja Potrzebowska

04.11.1914

07.05.1988

Franciszek Potrzebowski

06.09.1911

11.08.1999

04.11.1914

06.09.1911

07.05.1988

11.08.1999

Kasia Roszyk

31.07.1999

31.07.1999

31.07.1999

31.07.1999

Helena Grześkowiak

21.02.1920

05.07.1999

21.02.1920

05.07.1999

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Szelejewski Alfons

1925

1970

Szelejewska Kazimiera

1928

1999

Data urodzenia:

1925

1928

Data śmierci:

1970

1999

Status:
Pochowany:

Filipiak Józefa

1909

1999

Filipiak Antoni

1873

1955

Data urodzenia:

1909

1873

Data śmierci:

1999

1955

Status:
Pochowany:

Dura Jadwiga

29.09.1911

25.01.1992

Dura Franciszka

06.09.1914

28.12.1999

Dura Michalina

Dura Ignacy

Data urodzenia:

29.09.1911

06.09.1914

Data śmierci:

25.01.1992

28.12.1999

Status:
Pochowany:

Litkowska Helena

25.12.1916

24.12.1999

Litkowski Stanisław

31.10.1912

27.11.1971

Data urodzenia:

25.12.1916

31.10.1912

Data śmierci:

24.12.1999

27.11.1971

Status:
Pochowany:

Nowalińska Stanisława

29.08.1926

01.05.1992

Nowaliński Antoni

16.08.1914

08.12.1999

Data urodzenia:

29.08.1926

16.08.1914

Data śmierci:

01.05.1992

08.12.1999

Status:
Pochowany:

Rozmiarek Stanisława

06.11.1920

05.12.1999

Surdyk Katarzyna

Rozmiarek Henryk

05.01.1926

06.09.1994

Surdyk Szymon

Data urodzenia:

06.11.1920

05.01.1926

Data śmierci:

05.12.1999

06.09.1994

Status:
Pochowany:

Bednarek Antoni

15.01.1936

19.11.1999

Data urodzenia:

15.01.1936

Data śmierci:

19.11.1999

Status:
Pochowany:

Madaj Stanisława

17.04.1906

18.10.1999

Data urodzenia:

17.04.1906

Data śmierci:

18.10.1999

Status:
Pochowany:

Gabała Stefan

20.08.1938

23.09.1999

Gabała Franciszka

01.04.1907

06.08.1984

Gabała Antoni

24.12.1901

26.09.1987

Data urodzenia:

20.08.1938

01.04.1907

24.12.1901

Data śmierci:

23.09.1999

06.08.1984

26.09.1987

Status:
Pochowany:

Andrasiewicz Stefan

11.06.1920

21.02.1998

Andrasiewicz Wanda

17.01.1926

20.09.1999

Data urodzenia:

11.06.1920

17.01.1926

Data śmierci:

21.02.1998

20.09.1999

Status:
Pochowany:

Staszak Józef

18.08.1909

03.06.1991

Staszak Pelagia

15.12.1920

09.09.1999

Staszak Pelagia

1886

1975

Staszak Tomasz

1881

1930

Data urodzenia:

18.08.1909

15.12.1920

1886

1881

Data śmierci:

03.06.1991

09.09.1999

1975

1930

Status:
Pochowany:

Kominek Czesław

12.07.1911

09.02.1995

Kominek Czesława

30.12.1909

07.09.1999

Kominek Józef

04.03.1874

17.01.1955

Kominek Wiktoria

09.09.1879

16.04.1962

Data urodzenia:

12.07.1911

30.12.1909

04.03.1874

09.09.1879

Data śmierci:

09.02.1995

07.09.1999

17.01.1955

16.04.1962

Status:
Pochowany:

Potrzebowska Anastazja

04.11.1914

07.05.1988

Potrzebowski Franciszek

06.09.1911

11.08.1999

Data urodzenia:

04.11.1914

06.09.1911

Data śmierci:

07.05.1988

11.08.1999

Status:
Pochowany:

Roszyk Kasia

31.07.1999

31.07.1999

Data urodzenia:

31.07.1999

Data śmierci:

31.07.1999

Status:
Pochowany:

Grześkowiak Helena

21.02.1920

05.07.1999

Data urodzenia:

21.02.1920

Data śmierci:

05.07.1999

Status: