Ś.P. Jerzy Ochałek

Data śmierci: 01.09.2001

Data urodzin: 03.09.1945

Prosimy o pilny kontakt z kancelarią. Telefon: 61 285 15 95