Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Józef Sopart

27.08.1907

16.06.1975

27.08.1907

16.06.1975

Franciszek Figlak

30.07.1932

23.11.1995

Ludwik Jarosz

01.08.1872

12.12.1933

Roman Stepczyński

28.01.1893

06.12.1940

30.07.1932

01.08.1872

28.01.1893

23.11.1995

12.12.1933

06.12.1940

Maciej Jankowiak

11.06.1954

02.05.1962

Tadeusz Jankowiak

19.11.1921

07.01.2002

Lidia Jankowiak

04.08.1929

04.06.2008

11.06.1954

19.11.1921

04.08.1929

02.05.1962

07.01.2002

04.06.2008

Antoni Grzelka

27.11.1920

30.07.2006

27.11.1920

30.07.2006

Stanisława Grzelka

12.11.1925

22.02.1998

12.11.1925

22.02.1998

Irena Antkowiak

1936

1997

Józef Antkowiak

1927

2008

1936

1927

1997

2008

Joanna Biernat

20.07.1914

02.01.2003

Ryszard Biernat

16.02.1952

25.06.2020

Wacław Biernat

20.08.1908

08.08.1957

20.07.1914

16.02.1952

20.08.1908

02.01.2003

25.06.2020

08.08.1957

Stefan Ignaszak

08.08.1909

03.04.1995

Zofia Ignaszak

02.05.1930

08.06.2019

Katarzyna Ignaszak

07.11.1875

06.04.1966

Jan Ignaszak

01.01.1868

31.01.1944

08.08.1909

02.05.1930

07.11.1875

01.01.1868

03.04.1995

08.06.2019

06.04.1966

31.01.1944

Jadwiga Wojtyś

12.09.1944

30.05.2010

Andrzej Wojtyś

25.02.1940

03.12.2015

Apolonia Wysokowska

23.01.1919

02.11.2006

Romuald Wysokowski

18.01.1911

29.09.1985

12.09.1944

25.02.1940

23.01.1919

18.01.1911

30.05.2010

03.12.2015

02.11.2006

29.09.1985

Marian Malicki

30.07.1945

21.06.1995

30.07.1945

21.06.1995

Stanisław Gabała

22.04.1929

27.07.1987

22.04.1929

27.07.1987

Józiu Strzelczyk

28.02.1936

10.10.1944

28.02.1936

10.10.1944

Barbara Matuszak

29.11.1953

24.11.2018

Ludwik Ruszczyński

25.06.1911

15.08.1992

Wanda Ruszczyńska

14.07.1912

25.09.1994

Maryś Ruszczyńska

1951

1951

29.11.1953

25.06.1911

14.07.1912

1951

24.11.2018

15.08.1992

25.09.1994

1951

Stanisława Madaj

17.04.1906

18.10.1999

17.04.1906

18.10.1999

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Sopart Józef

27.08.1907

16.06.1975

Data urodzenia:

27.08.1907

Data śmierci:

16.06.1975

Status:
Pochowany:

Figlak Franciszek

30.07.1932

23.11.1995

Jarosz Ludwik

01.08.1872

12.12.1933

Stepczyński Roman

28.01.1893

06.12.1940

Data urodzenia:

30.07.1932

01.08.1872

28.01.1893

Data śmierci:

23.11.1995

12.12.1933

06.12.1940

Status:
Pochowany:

Jankowiak Maciej

11.06.1954

02.05.1962

Jankowiak Tadeusz

19.11.1921

07.01.2002

Jankowiak Lidia

04.08.1929

04.06.2008

Data urodzenia:

11.06.1954

19.11.1921

04.08.1929

Data śmierci:

02.05.1962

07.01.2002

04.06.2008

Status:
Pochowany:

Grzelka Antoni

27.11.1920

30.07.2006

Data urodzenia:

27.11.1920

Data śmierci:

30.07.2006

Status:
Pochowany:

Grzelka Stanisława

12.11.1925

22.02.1998

Data urodzenia:

12.11.1925

Data śmierci:

22.02.1998

Status:
Pochowany:

Antkowiak Irena

1936

1997

Antkowiak Józef

1927

2008

Data urodzenia:

1936

1927

Data śmierci:

1997

2008

Status:
Pochowany:

Biernat Joanna

20.07.1914

02.01.2003

Biernat Ryszard

16.02.1952

25.06.2020

Biernat Wacław

20.08.1908

08.08.1957

Data urodzenia:

20.07.1914

16.02.1952

20.08.1908

Data śmierci:

02.01.2003

25.06.2020

08.08.1957

Status:
Pochowany:

Ignaszak Stefan

08.08.1909

03.04.1995

Ignaszak Zofia

02.05.1930

08.06.2019

Ignaszak Katarzyna

07.11.1875

06.04.1966

Ignaszak Jan

01.01.1868

31.01.1944

Data urodzenia:

08.08.1909

02.05.1930

07.11.1875

01.01.1868

Data śmierci:

03.04.1995

08.06.2019

06.04.1966

31.01.1944

Status:
Pochowany:

Ziętowie

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Wojtyś Jadwiga

12.09.1944

30.05.2010

Wojtyś Andrzej

25.02.1940

03.12.2015

Wysokowska Apolonia

23.01.1919

02.11.2006

Wysokowski Romuald

18.01.1911

29.09.1985

Data urodzenia:

12.09.1944

25.02.1940

23.01.1919

18.01.1911

Data śmierci:

30.05.2010

03.12.2015

02.11.2006

29.09.1985

Status:
Pochowany:

Malicki Marian

30.07.1945

21.06.1995

Data urodzenia:

30.07.1945

Data śmierci:

21.06.1995

Status:
Pochowany:

Gabała Stanisław

22.04.1929

27.07.1987

Data urodzenia:

22.04.1929

Data śmierci:

27.07.1987

Status:
Pochowany:

Strzelczyk Józiu

28.02.1936

10.10.1944

Data urodzenia:

28.02.1936

Data śmierci:

10.10.1944

Status:
Pochowany:

Matuszak Barbara

29.11.1953

24.11.2018

Ruszczyński Ludwik

25.06.1911

15.08.1992

Ruszczyńska Wanda

14.07.1912

25.09.1994

Ruszczyńska Maryś

1951

1951

Data urodzenia:

29.11.1953

25.06.1911

14.07.1912

1951

Data śmierci:

24.11.2018

15.08.1992

25.09.1994

1951

Status:
Pochowany:

Madaj Stanisława

17.04.1906

18.10.1999

Data urodzenia:

17.04.1906

Data śmierci:

18.10.1999

Status: