Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Zofia

Kurcbuch

1 rocznica

23-01-2021

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Henryk

Gabała

13 rocznica

23-01-2009

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Jan

Lis

56 rocznica

23-01-1966

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Ignacy

Grobelny

59 rocznica

23-01-1963

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Jadwiga

Łukowska

61 rocznica

23-01-1961

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Piotr

Szczyżański

1 rocznica

24-01-2021

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Pelagia

Biniarz

1 rocznica

24-01-2021

JEZU UFAM TOBIE

Ś.P.

Zbigniew

Kwaśniewski

3 rocznica

24-01-2019

JEZU UFAM TOBIE

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Jan Komorski

01.01.1931

16.02.2002

01.01.1931

16.02.2002

Stanisława Fiołka

21.04.1920

16.01.2002

Leon Fiołka

29.03.1909

29.07.1968

21.04.1920

29.03.1909

16.01.2002

29.07.1968

Józef Szajda

11.09.1912

03.01.2002

Jadwiga Szajda

10.10.1918

16.11.1999

Marianna Szajda

1890

1924

11.09.1912

10.10.1918

1890

03.01.2002

16.11.1999

1924

Wojciech Borowczyk

1914

1983

Maria Borowczyk

1916

2001

Stanisław Borowczyk

Anna Borowczyk

1914

1916

-

-

1983

2001

-

-

Katarzyna Ćwiklińska

26.10.1913

13.06.1992

Zofia Ćwiklińska

12.05.1916

07.11.2001

26.10.1913

12.05.1916

13.06.1992

07.11.2001

Jan Seikowski

Agnieszka Seikowska

Joanna Kruszczak

16.07.1917

30.10.2001

-

-

16.07.1917

-

-

30.10.2001

Jan Wieczorek

13.10.1946

30.10.2001

Zofia Wieczorek

Franciszek Wieczorek

13.10.1946

-

-

30.10.2001

-

-

Antonina Kasperska

08.03.1912

16.10.2001

Tomasz Kasperski

27.12.1911

08.03.1976

08.03.1912

27.12.1911

16.10.2001

08.03.1976

Pelagia Nowak

10.03.1929

21.09.2001

Antoni Talarczyk

10.03.1929

-

21.09.2001

-

Benon Sterczyński

27.04.1959

02.09.2001

27.04.1959

02.09.2001

Jerzy Ochałek

03.09.1945

01.09.2001

03.09.1945

01.09.2001

Agnieszka Krzyżaniak

30.07.1980

28.08.2001

30.07.1980

28.08.2001

Władysław Bartkowiak

20.05.1941

18.08.2001

20.05.1941

18.08.2001

Wacław Glanc

26.10.1925

31.07.1978

Marianna Glanc

11.07.1923

14.08.2001

26.10.1925

11.07.1923

31.07.1978

14.08.2001

Stanisław Nowacki

11.02.1913

11.09.1976

Marianna Nowacka

19.08.1921

16.07.2001

11.02.1913

19.08.1921

11.09.1976

16.07.2001

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Komorski Jan

01.01.1931

16.02.2002

Data urodzenia:

01.01.1931

Data śmierci:

16.02.2002

Status:
Pochowany:

Fiołka Stanisława

21.04.1920

16.01.2002

Fiołka Leon

29.03.1909

29.07.1968

Data urodzenia:

21.04.1920

29.03.1909

Data śmierci:

16.01.2002

29.07.1968

Status:
Pochowany:

Szajda Józef

11.09.1912

03.01.2002

Szajda Jadwiga

10.10.1918

16.11.1999

Szajda Marianna

1890

1924

Data urodzenia:

11.09.1912

10.10.1918

1890

Data śmierci:

03.01.2002

16.11.1999

1924

Status:
Pochowany:

Borowczyk Wojciech

1914

1983

Borowczyk Maria

1916

2001

Borowczyk Stanisław

Borowczyk Anna

Data urodzenia:

1914

1916

Data śmierci:

1983

2001

Status:
Pochowany:

Ćwiklińska Katarzyna

26.10.1913

13.06.1992

Ćwiklińska Zofia

12.05.1916

07.11.2001

Data urodzenia:

26.10.1913

12.05.1916

Data śmierci:

13.06.1992

07.11.2001

Status:
Pochowany:

Seikowski Jan

Seikowska Agnieszka

Kruszczak Joanna

16.07.1917

30.10.2001

Data urodzenia:

16.07.1917

Data śmierci:

30.10.2001

Status:
Pochowany:

Wieczorek Jan

13.10.1946

30.10.2001

Wieczorek Zofia

Wieczorek Franciszek

Data urodzenia:

13.10.1946

Data śmierci:

30.10.2001

Status:
Pochowany:

Kasperska Antonina

08.03.1912

16.10.2001

Kasperski Tomasz

27.12.1911

08.03.1976

Data urodzenia:

08.03.1912

27.12.1911

Data śmierci:

16.10.2001

08.03.1976

Status:
Pochowany:

Nowak Pelagia

10.03.1929

21.09.2001

Talarczyk Antoni

Data urodzenia:

10.03.1929

Data śmierci:

21.09.2001

Status:
Pochowany:

Sterczyński Benon

27.04.1959

02.09.2001

Data urodzenia:

27.04.1959

Data śmierci:

02.09.2001

Status:
Pochowany:

Ochałek Jerzy

03.09.1945

01.09.2001

Data urodzenia:

03.09.1945

Data śmierci:

01.09.2001

Status:
Pochowany:

Krzyżaniak Agnieszka

30.07.1980

28.08.2001

Data urodzenia:

30.07.1980

Data śmierci:

28.08.2001

Status:
Pochowany:

Bartkowiak Władysław

20.05.1941

18.08.2001

Data urodzenia:

20.05.1941

Data śmierci:

18.08.2001

Status:
Pochowany:

Glanc Wacław

26.10.1925

31.07.1978

Glanc Marianna

11.07.1923

14.08.2001

Data urodzenia:

26.10.1925

11.07.1923

Data śmierci:

31.07.1978

14.08.2001

Status:
Pochowany:

Nowacki Stanisław

11.02.1913

11.09.1976

Nowacka Marianna

19.08.1921

16.07.2001

Data urodzenia:

11.02.1913

19.08.1921

Data śmierci:

11.09.1976

16.07.2001

Status: