RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Zofia

Dziedzic

9. rocznica

04-02-2014

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Helena

Boska

19. rocznica

04-02-2004

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Alfreda

Obarzanek

7. rocznica

05-02-2016

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Edward

Ślufik

21. rocznica

05-02-2002

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Władysław

Szymanowicz

36. rocznica

05-02-1987

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Fryderyka

Hutek

49. rocznica

05-02-1974

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Jan

Połoz

50. rocznica

05-02-1973

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Bogusław

Dudek

35. rocznica

06-02-1988

JEZU, UFAM TOBIE

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Eudokia Szala

23.12.1924

06.11.2002

Andrzej Szala

14.11.1914

27.01.2007

23.12.1924

14.11.1914

06.11.2002

27.01.2007

Władysława Rzeszut

06.02.1922

25.08.2002

Bronisław Rzeszut

17.05.1912

30.03.2005

06.02.1922

17.05.1912

25.08.2002

30.03.2005

Henryk Lak

28.04.1927

10.07.2002

Wanda Lak

25.06.1925

08.06.2021

28.04.1927

25.06.1925

10.07.2002

08.06.2021

Helena Jażdżyk

29.06.1922

02.07.2002

Stanisław Jażdżyk

14.03.1913

17.07.2003

29.06.1922

14.03.1913

02.07.2002

17.07.2003

Tadeusz Jucha

07.03.1953

14.11.2020

Wiesław Jucha

22.06.1957

18.05.2002

07.03.1953

22.06.1957

14.11.2020

18.05.2002

Edward Ślufik

31.08.1938

05.02.2002

31.08.1938

05.02.2002

Antoni Kocimski

06.01.1948

21.01.2002

06.01.1948

21.01.2002

Rafał Byrgiel

03.07.1904

07.10.2001

03.07.1904

07.10.2001

Stanisław Pereszczuk

06.08.1911

11.07.2001

06.08.1911

11.07.2001

Teodor Kobryń

02.04.1941

25.03.2001

02.04.1941

25.03.2001

Anna Bembnista

25.08.1912

26.04.2000

25.08.1912

26.04.2000

Stanisław Stolarczyk

11.10.1940

22.04.2000

11.10.1940

22.04.2000

Zygmunt Walczyszyn

18.04.1950

10.12.1999

18.04.1950

10.12.1999

Stanisława Wrona

06.12.1921

18.11.2010

Jan Wrona

21.12.1915

20.11.1999

06.12.1921

21.12.1915

18.11.2010

20.11.1999

Julian Pawłowski

16.10.1960

12.10.1999

16.10.1960

12.10.1999

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Szala Eudokia

23.12.1924

06.11.2002

Szala Andrzej

14.11.1914

27.01.2007

Data urodzenia:

23.12.1924

14.11.1914

Data śmierci:

06.11.2002

27.01.2007

Status:
Pochowany:

Rzeszut Władysława

06.02.1922

25.08.2002

Rzeszut Bronisław

17.05.1912

30.03.2005

Data urodzenia:

06.02.1922

17.05.1912

Data śmierci:

25.08.2002

30.03.2005

Status:
Pochowany:

Lak Henryk

28.04.1927

10.07.2002

Lak Wanda

25.06.1925

08.06.2021

Data urodzenia:

28.04.1927

25.06.1925

Data śmierci:

10.07.2002

08.06.2021

Status:
Pochowany:

Jażdżyk Helena

29.06.1922

02.07.2002

Jażdżyk Stanisław

14.03.1913

17.07.2003

Data urodzenia:

29.06.1922

14.03.1913

Data śmierci:

02.07.2002

17.07.2003

Status:
Pochowany:

Jucha Tadeusz

07.03.1953

14.11.2020

Jucha Wiesław

22.06.1957

18.05.2002

Data urodzenia:

07.03.1953

22.06.1957

Data śmierci:

14.11.2020

18.05.2002

Status:
Pochowany:

Ślufik Edward

31.08.1938

05.02.2002

Data urodzenia:

31.08.1938

Data śmierci:

05.02.2002

Status:
Pochowany:

Kocimski Antoni

06.01.1948

21.01.2002

Data urodzenia:

06.01.1948

Data śmierci:

21.01.2002

Status:
Pochowany:

Byrgiel Rafał

03.07.1904

07.10.2001

Data urodzenia:

03.07.1904

Data śmierci:

07.10.2001

Status:
Pochowany:

Pereszczuk Stanisław

06.08.1911

11.07.2001

Data urodzenia:

06.08.1911

Data śmierci:

11.07.2001

Status:
Pochowany:

Kobryń Teodor

02.04.1941

25.03.2001

Data urodzenia:

02.04.1941

Data śmierci:

25.03.2001

Status:
Pochowany:

Bembnista Anna

25.08.1912

26.04.2000

Data urodzenia:

25.08.1912

Data śmierci:

26.04.2000

Status:
Pochowany:

Stolarczyk Stanisław

11.10.1940

22.04.2000

Data urodzenia:

11.10.1940

Data śmierci:

22.04.2000

Status:
Pochowany:

Walczyszyn Zygmunt

18.04.1950

10.12.1999

Data urodzenia:

18.04.1950

Data śmierci:

10.12.1999

Status:
Pochowany:

Wrona Stanisława

06.12.1921

18.11.2010

Wrona Jan

21.12.1915

20.11.1999

Data urodzenia:

06.12.1921

21.12.1915

Data śmierci:

18.11.2010

20.11.1999

Status:
Pochowany:

Pawłowski Julian

16.10.1960

12.10.1999

Data urodzenia:

16.10.1960

Data śmierci:

12.10.1999

Status: