Ś.P. Jan Pochopień

Data śmierci: 08.05.2001

Data urodzin: 17.05.1937

Prosimy o pilny kontakt z kancelarią. Telefon: 334 446 177