Ś.P. Jan Pochopień

Data śmierci: 23.04.2001

Data urodzin: 13.06.1923

Prosimy o pilny kontakt z kancelarią. Telefon: 334 446 177