Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Tadeusz Ks.Kanonik Siuta

01.06.1935

25.02.2002

01.06.1935

25.02.2002

Marianna Jędrysek

10.01.1937

04.03.2004

Tadeusz Jędrysek

12.12.1935

16.10.2010

10.01.1937

12.12.1935

04.03.2004

16.10.2010

Tadeusz Małysiak

01.08.1947

08.03.2004

01.08.1947

08.03.2004

Zygmunt Dominiak

05.12.1989

31.03.2004

05.12.1989

31.03.2004

Jan Bąk

28.08.1921

23.01.2005

Emilia Bąk

16.01.1928

20.05.2010

28.08.1921

16.01.1928

23.01.2005

20.05.2010

Adam Lenart

18.08.1962

15.09.2005

18.08.1962

15.09.2005

Edward Kapała

05.09.1943

25.09.2005

05.09.1943

25.09.2005

Urszula Ciuk

22.04.1953

05.12.2010

22.04.1953

05.12.2010

Jan Knapczyk

14.12.1933

03.07.2002

14.12.1933

03.07.2002

Krystyna Opoń

07.10.1954

21.10.2004

07.10.1954

21.10.2004

Janina Szczelina

15.05.1934

23.01.2005

Kazimierz Szczelina

30.08.1933

31.03.2018

15.05.1934

30.08.1933

23.01.2005

31.03.2018

Władysław Krzak

1953

2005

Stanisław Krzak

1939

2012

1953

1939

2005

2012

Józef Siwiec

21.02.1933

26.05.2011

21.02.1933

26.05.2011

Mieczysław Gach

06.12.1925

21.03.2012

06.12.1925

21.03.2012

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Ks.Kanonik Siuta Tadeusz

01.06.1935

25.02.2002

Data urodzenia:

01.06.1935

Data śmierci:

25.02.2002

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Jędrysek Marianna

10.01.1937

04.03.2004

Jędrysek Tadeusz

12.12.1935

16.10.2010

Data urodzenia:

10.01.1937

12.12.1935

Data śmierci:

04.03.2004

16.10.2010

Status:
Pochowany:

Małysiak Tadeusz

01.08.1947

08.03.2004

Data urodzenia:

01.08.1947

Data śmierci:

08.03.2004

Status:
Pochowany:

Dominiak Zygmunt

05.12.1989

31.03.2004

Data urodzenia:

05.12.1989

Data śmierci:

31.03.2004

Status:
Pochowany:

Bąk Jan

28.08.1921

23.01.2005

Bąk Emilia

16.01.1928

20.05.2010

Data urodzenia:

28.08.1921

16.01.1928

Data śmierci:

23.01.2005

20.05.2010

Status:
Pochowany:

Lenart Adam

18.08.1962

15.09.2005

Data urodzenia:

18.08.1962

Data śmierci:

15.09.2005

Status:
Pochowany:

Kapała Edward

05.09.1943

25.09.2005

Data urodzenia:

05.09.1943

Data śmierci:

25.09.2005

Status:
Pochowany:

Ciuk Urszula

22.04.1953

05.12.2010

Data urodzenia:

22.04.1953

Data śmierci:

05.12.2010

Status:
Pochowany:

Knapczyk Jan

14.12.1933

03.07.2002

Data urodzenia:

14.12.1933

Data śmierci:

03.07.2002

Status:
Pochowany:

Opoń Krystyna

07.10.1954

21.10.2004

Data urodzenia:

07.10.1954

Data śmierci:

21.10.2004

Status:
Pochowany:

Szczelina Janina

15.05.1934

23.01.2005

Szczelina Kazimierz

30.08.1933

31.03.2018

Data urodzenia:

15.05.1934

30.08.1933

Data śmierci:

23.01.2005

31.03.2018

Status:
Pochowany:

Krzak Władysław

1953

2005

Krzak Stanisław

1939

2012

Data urodzenia:

1953

1939

Data śmierci:

2005

2012

Status:
Pochowany:

Siwiec Józef

21.02.1933

26.05.2011

Data urodzenia:

21.02.1933

Data śmierci:

26.05.2011

Status:
Pochowany:

Gach Mieczysław

06.12.1925

21.03.2012

Data urodzenia:

06.12.1925

Data śmierci:

21.03.2012

Status: