Ś.P. Ignacy Ks.kan.Wielgus

Data śmierci: 12.01.2017

Data urodzin: 18.05.1924

Ś.P. Maria Wielgus

Data śmierci: 06.07.1929

Data urodzin: 16.10.1882

Ś.P. Franciszek Wielgus

Data śmierci: 28.12.1951

Data urodzin: 30.07.1874

Ś.P. Helena Siatka

Data śmierci: 20.04.1996

Data urodzin: 10.04.1922

Prosimy o pilny kontakt z kancelarią. Telefon: 12 274 60 97