Powrót do podglądu grobu

Aktualizacja danych grobu: Wojciech Matoga, Anna Matoga z d.Dziura,

Lokalizacja grobu: N / 2 / 3

Rodzaj zgłoszenia
Imię zgłaszającego*
Nazwisko zgłaszającego*
Numer telefonu zgłaszającego*
Adres e-mail zgłaszającego

Imię dysponenta*
Nazwisko dysponenta*
Numer telefonu dysponenta*
Adres e-mail dysponenta
Adres zamieszkania dysponenta*