RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Helena

Kwinta

8. rocznica

04-02-2015

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Szczepan

Jędrzejowski

13. rocznica

04-02-2010

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Tadeusz

Król

14. rocznica

04-02-2009

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Stefan

Cygan

16. rocznica

04-02-2007

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Helena

Matoga

34. rocznica

04-02-1989

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Jan

Synowiec

62. rocznica

04-02-1961

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Marianna

Bujas

73. rocznica

04-02-1950

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Teresa

Tylek

81. rocznica

04-02-1942

JEZU, UFAM TOBIE

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Wawrzyniec Matoga

28.07.1830

25.08.1904

Stanisław Matoga

03.07.1883

22.02.1902

Maryanna Matoga

31.03.1894

22.05.1918

Józef Matoga

28.02.1875

18.12.1940

28.07.1830

03.07.1883

31.03.1894

28.02.1875

25.08.1904

22.02.1902

22.05.1918

18.12.1940

Stanisław Sołtys

22.07.1936

01.11.2014

Irena Sołtys

19.04.1934

01.07.2019

Anna Sołtys

Michał Sołtys

Stefania Sołtys

22.07.1936

19.04.1934

-

-

-

01.11.2014

01.07.2019

-

-

-

Józef Dębski

28.11.1948

04.03.2003

28.11.1948

04.03.2003

Franciszka Dźwig

01.12.1913

09.02.2003

01.12.1913

09.02.2003

Stanisław Przęczek

26.07.1895

28.09.1948

Joanna Przęczek

17.09.1895

28.10.1976

26.07.1895

17.09.1895

28.09.1948

28.10.1976

Henryk Baran

26.04.1921

23.06.1992

Helena Baran

04.10.1923

26.01.2003

26.04.1921

04.10.1923

23.06.1992

26.01.2003

Helena Matoga

20.12.1927

22.01.2003

Jan Matoga

04.06.1924

16.02.2014

20.12.1927

04.06.1924

22.01.2003

16.02.2014

Władysław Paluch

15.03.1940

29.12.2002

15.03.1940

29.12.2002

Anna Molus

01.01.1920

23.12.2002

Michał Molus

01.08.1920

09.09.2010

01.01.1920

01.08.1920

23.12.2002

09.09.2010

Ignacy Szymański

22.01.1922

03.12.2002

22.01.1922

03.12.2002

Kazimierz Suder

24.03.1936

29.11.2002

24.03.1936

29.11.2002

Edward Gwóźdź

07.08.1930

07.11.2002

07.08.1930

07.11.2002

Edward Domagała

11.01.1952

04.11.2002

11.01.1952

04.11.2002

Weronika Sułowska

10.10.1918

02.11.2002

10.10.1918

02.11.2002

Henryk Stryszowski

30.03.1949

18.02.2002

30.03.1949

18.02.2002

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Matoga Wawrzyniec

28.07.1830

25.08.1904

Matoga Stanisław

03.07.1883

22.02.1902

Matoga Maryanna

31.03.1894

22.05.1918

Matoga Józef

28.02.1875

18.12.1940

Data urodzenia:

28.07.1830

03.07.1883

31.03.1894

28.02.1875

Data śmierci:

25.08.1904

22.02.1902

22.05.1918

18.12.1940

Status:
Pochowany:

Sołtys Stanisław

22.07.1936

01.11.2014

Sołtys Irena

19.04.1934

01.07.2019

Sołtys Anna

Sołtys Michał

Sołtys Stefania

Data urodzenia:

22.07.1936

19.04.1934

Data śmierci:

01.11.2014

01.07.2019

Status:
Pochowany:

Dębski Józef

28.11.1948

04.03.2003

Data urodzenia:

28.11.1948

Data śmierci:

04.03.2003

Status:
Pochowany:

Dźwig Franciszka

01.12.1913

09.02.2003

Data urodzenia:

01.12.1913

Data śmierci:

09.02.2003

Status:
Pochowany:

Przęczek Stanisław

26.07.1895

28.09.1948

Przęczek Joanna

17.09.1895

28.10.1976

Data urodzenia:

26.07.1895

17.09.1895

Data śmierci:

28.09.1948

28.10.1976

Status:
Pochowany:

Baran Henryk

26.04.1921

23.06.1992

Baran Helena

04.10.1923

26.01.2003

Data urodzenia:

26.04.1921

04.10.1923

Data śmierci:

23.06.1992

26.01.2003

Status:
Pochowany:

Matoga Helena

20.12.1927

22.01.2003

Matoga Jan

04.06.1924

16.02.2014

Data urodzenia:

20.12.1927

04.06.1924

Data śmierci:

22.01.2003

16.02.2014

Status:
Pochowany:

Paluch Władysław

15.03.1940

29.12.2002

Data urodzenia:

15.03.1940

Data śmierci:

29.12.2002

Status:
Pochowany:

Molus Anna

01.01.1920

23.12.2002

Molus Michał

01.08.1920

09.09.2010

Data urodzenia:

01.01.1920

01.08.1920

Data śmierci:

23.12.2002

09.09.2010

Status:
Pochowany:

Szymański Ignacy

22.01.1922

03.12.2002

Data urodzenia:

22.01.1922

Data śmierci:

03.12.2002

Status:
Pochowany:

Suder Kazimierz

24.03.1936

29.11.2002

Data urodzenia:

24.03.1936

Data śmierci:

29.11.2002

Status:
Pochowany:

Gwóźdź Edward

07.08.1930

07.11.2002

Data urodzenia:

07.08.1930

Data śmierci:

07.11.2002

Status:
Pochowany:

Domagała Edward

11.01.1952

04.11.2002

Data urodzenia:

11.01.1952

Data śmierci:

04.11.2002

Status:
Pochowany:

Sułowska Weronika

10.10.1918

02.11.2002

Data urodzenia:

10.10.1918

Data śmierci:

02.11.2002

Status:
Pochowany:

Stryszowski Henryk

30.03.1949

18.02.2002

Data urodzenia:

30.03.1949

Data śmierci:

18.02.2002

Status: