RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Wyszukaj grób

Najbliższe rocznice śmierci

Ś.P.

Józef

Jamróz

4. rocznica

17.04.2020

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Wojciech

Wójs

19. rocznica

17.04.2005

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Franciszek

Migacz

31. rocznica

17.04.1993

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Jan

Bajorek

59. rocznica

17.04.1965

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Eugeniusz

Gałus

10. rocznica

18.04.2014

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Stanisław

Czech

12. rocznica

18.04.2012

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Maria

Kuś

32. rocznica

18.04.1992

JEZU, UFAM TOBIE

Ś.P.

Mieczysław

Wierny

34. rocznica

18.04.1990

JEZU, UFAM TOBIE