Wyszukaj grób

Ś.P. Rodzina Robuta

Ś.P. Józef Robuta

Data śmierci: 14.06.1984

Żył(a) 74 lata

Ś.P. Magdalena Robuta

Data śmierci: 11.01.2016

Żył(a) 98 lat

Na tym grobie nie zapalono jeszcze wirtualnego znicza.