Wyszukaj grób

Ś.P. Rodzina Popławski

Ś.P. Józef Popławski

Data urodzin: 11.01.1856

Data śmierci: 06.02.1925

Żył(a) 69 lat

Ś.P. Marja Popławska

Data urodzin: 06.09.1861

Data śmierci: 27.09.1931

Żył(a) 70 lat

Ś.P. Michał Popławski

Data urodzin: 12.12.1892

Data śmierci: 09.1944

Żył(a) 51 lat

Ś.P. Czesław Siwecki

Data urodzin: 23.03.1888

Data śmierci: 22.10.1931

Żył(a) 43 lata

Ś.P. Andrzej Siwecki

Na tym grobie nie zapalono jeszcze wirtualnego znicza.