Ś.P. Maria Drzęźla

Data śmierci: 19.08.1981

Data urodzin: 04.08.1890

Ś.P. Matylda Szymura

Data śmierci: 06.11.1958

Data urodzin: 06.01.1876

Prosimy o pilny kontakt z kancelarią. Telefon: 324 222 247

Grób opłacony do: 2021-08-18