Ś.P. Teresa Zieleźny

Data śmierci: 10.08.1992

Data urodzin: 17.08.1930

Prosimy o pilny kontakt z kancelarią. Telefon: 324 222 247

Grób opłacony do: 2021-08-09