Ś.P. Franciszek Profaska

Data śmierci: 14.08.1971

Data urodzin: 16.02.1939

Prosimy o pilny kontakt z kancelarią. Telefon: 324 222 247

Grób opłacony do: 2021-08-13