Ś.P. Alojzy Groborz

Data śmierci: 04.08.1971

Data urodzin: 27.05.1920

Prosimy o pilny kontakt z kancelarią. Telefon: 324 222 247

Grób opłacony do: 2021-08-05