Ś.P. Eryk Placek

Data śmierci: --.--.1945

Data urodzin: 06.01.1898

Wszystko w porządku.

Grób opłacony do: 2057-12-30