Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Jan Palki

31.08.1930

31.10.2020

31.08.1930

31.10.2020

Gertruda Latocha

11.11.1925

15.01.2006

11.11.1925

15.01.2006

Józef Bramski

25.02.1897

05.08.1975

Anna Bramska

12.01.1905

21.01.1970

Grzegorz Brewczyński

01.03.2011

Zofia Brewczyńska

06.10.2013

25.02.1897

12.01.1905

 

 

05.08.1975

21.01.1970

01.03.2011

06.10.2013

Władysław Sopala

20.06.1941

06.11.2002

Edeltrauta Sopala

08.06.1943

23.02.1999

20.06.1941

08.06.1943

06.11.2002

23.02.1999

Bolesław Oślizło

07.03.1933

28.11.1985

Janina Oślizło

11.02.1936

05.12.2019

07.03.1933

11.02.1936

28.11.1985

05.12.2019

Monika Podleśny

04.05.1910

30.11.1994

Jan Podleśny

09.10.1906

18.11.1973

04.05.1910

09.10.1906

30.11.1994

18.11.1973

Irena Grzegoszczyk

18.04.1929

15.01.2000

Franciszek Grzegoszczyk

13.07.1923

21.01.1987

18.04.1929

13.07.1923

15.01.2000

21.01.1987

Franciszek Kuczera

22.11.1929

04.03.2005

22.11.1929

04.03.2005

Zygmunt Niklas

12.03.1932

12.04.2012

12.03.1932

12.04.2012

Augustyna Kula

15.01.1892

14.07.1979

Karol Kula

21.01.1888

09.02.1970

15.01.1892

21.01.1888

14.07.1979

09.02.1970

Adela Leśniak-Smołka

11.03.2011

 

11.03.2011

Hermina Lazar

29.12.1927

31.08.2009

Józef Lazar

17.10.1895

25.01.1970

Anna Lazar

31.05.1897

11.04.1974

Heinrich Lazar

03.01.2012

29.12.1927

17.10.1895

31.05.1897

 

31.08.2009

25.01.1970

11.04.1974

03.01.2012

Waleria Pielorz

14.06.1906

17.11.1985

Jan Pielorz

20.02.1888

30.06.1976

Mariola Pielorz

29.03.1964

18.12.1972

Maria Pielorz

17.07.1938

01.04.1964

Adam Milion

04.01.2006

05.01.2006

Rafał Milion

04.01.2006

05.01.2006

14.06.1906

20.02.1888

29.03.1964

17.07.1938

04.01.2006

04.01.2006

17.11.1985

30.06.1976

18.12.1972

01.04.1964

05.01.2006

05.01.2006

Joachim Czerner

15.12.1934

27.07.2013

Grażyna Czerner

23.09.1940

02.06.2016

15.12.1934

23.09.1940

27.07.2013

02.06.2016

Eryk Strominski

25.08.1912

01.03.1987

Józef Skrabel

16.09.1881

01.01.1973

25.08.1912

16.09.1881

01.03.1987

01.01.1973

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Palki Jan

31.08.1930

31.10.2020

Data urodzenia:

31.08.1930

Data śmierci:

31.10.2020

Status:
Pochowany:

Latocha Gertruda

11.11.1925

15.01.2006

Data urodzenia:

11.11.1925

Data śmierci:

15.01.2006

Status:
Pochowany:

Bramski Józef

25.02.1897

05.08.1975

Bramska Anna

12.01.1905

21.01.1970

Brewczyński Grzegorz

01.03.2011

Brewczyńska Zofia

06.10.2013

Data urodzenia:

25.02.1897

12.01.1905

Data śmierci:

05.08.1975

21.01.1970

01.03.2011

06.10.2013

Status:
Pochowany:

Sopala Władysław

20.06.1941

06.11.2002

Sopala Edeltrauta

08.06.1943

23.02.1999

Data urodzenia:

20.06.1941

08.06.1943

Data śmierci:

06.11.2002

23.02.1999

Status:
Pochowany:

Oślizło Bolesław

07.03.1933

28.11.1985

Oślizło Janina

11.02.1936

05.12.2019

Data urodzenia:

07.03.1933

11.02.1936

Data śmierci:

28.11.1985

05.12.2019

Status:
Pochowany:

Podleśny Monika

04.05.1910

30.11.1994

Podleśny Jan

09.10.1906

18.11.1973

Data urodzenia:

04.05.1910

09.10.1906

Data śmierci:

30.11.1994

18.11.1973

Status:
Pochowany:

Grzegoszczyk Irena

18.04.1929

15.01.2000

Grzegoszczyk Franciszek

13.07.1923

21.01.1987

Data urodzenia:

18.04.1929

13.07.1923

Data śmierci:

15.01.2000

21.01.1987

Status:
Pochowany:

Kuczera Franciszek

22.11.1929

04.03.2005

Data urodzenia:

22.11.1929

Data śmierci:

04.03.2005

Status:
Pochowany:

Niklas Zygmunt

12.03.1932

12.04.2012

Data urodzenia:

12.03.1932

Data śmierci:

12.04.2012

Status:
Pochowany:

Kula Augustyna

15.01.1892

14.07.1979

Kula Karol

21.01.1888

09.02.1970

Data urodzenia:

15.01.1892

21.01.1888

Data śmierci:

14.07.1979

09.02.1970

Status:
Pochowany:

Leśniak-Smołka Adela

11.03.2011

Data urodzenia:

Data śmierci:

11.03.2011

Status:
Pochowany:

Lazar Hermina

29.12.1927

31.08.2009

Lazar Józef

17.10.1895

25.01.1970

Lazar Anna

31.05.1897

11.04.1974

Lazar Heinrich

03.01.2012

Data urodzenia:

29.12.1927

17.10.1895

31.05.1897

Data śmierci:

31.08.2009

25.01.1970

11.04.1974

03.01.2012

Status:
Pochowany:

Pielorz Waleria

14.06.1906

17.11.1985

Pielorz Jan

20.02.1888

30.06.1976

Pielorz Mariola

29.03.1964

18.12.1972

Pielorz Maria

17.07.1938

01.04.1964

Milion Adam

04.01.2006

05.01.2006

Milion Rafał

04.01.2006

05.01.2006

Data urodzenia:

14.06.1906

20.02.1888

29.03.1964

17.07.1938

04.01.2006

04.01.2006

Data śmierci:

17.11.1985

30.06.1976

18.12.1972

01.04.1964

05.01.2006

05.01.2006

Status:
Pochowany:

Czerner Joachim

15.12.1934

27.07.2013

Czerner Grażyna

23.09.1940

02.06.2016

Data urodzenia:

15.12.1934

23.09.1940

Data śmierci:

27.07.2013

02.06.2016

Status:
Pochowany:

Strominski Eryk

25.08.1912

01.03.1987

Skrabel Józef

16.09.1881

01.01.1973

Data urodzenia:

25.08.1912

16.09.1881

Data śmierci:

01.03.1987

01.01.1973

Status: