Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Teresa Neuman

21.11.2005

Augustyn Neuman

20.11.2010

 

 

21.11.2005

20.11.2010

Roman Waszecki

05.11.1929

13.08.2009

Albina Kuczera

20.11.1900

03.09.1985

Maria Kuczera

16.07.1895

20.03.1968

05.11.1929

20.11.1900

16.07.1895

13.08.2009

03.09.1985

20.03.1968

Grzegorz Biegesz

25.06.1927

07.07.1999

Waleria Biegesz

--.--.1896

--.--.1982

25.06.1927

--.--.1896

07.07.1999

--.--.1982

Klara Biegesz

15.11.1924

01.12.1995

15.11.1924

01.12.1995

Józef Biegesz

29.01.1929

03.06.1992

29.01.1929

03.06.1992

Apolinary Wypiór

23.07.1934

04.01.2020

Maria Wypiór

05.12.1906

30.11.1973

Wit Wypiór

15.06.1904

25.02.1956

23.07.1934

05.12.1906

15.06.1904

04.01.2020

30.11.1973

25.02.1956

Szczepan Balicki

23.05.1929

19.12.2017

Aleksandra Balicka

31.01.1934

06.07.2018

Alksander Fojcik

15.11.1980

22.03.2021

23.05.1929

31.01.1934

15.11.1980

19.12.2017

06.07.2018

22.03.2021

Eugenia Strasz

29.05.1919

21.06.1975

Stanisław Strasz

18.03.1896

18.06.1958

29.05.1919

18.03.1896

21.06.1975

18.06.1958

Bronisława Piotrowska

23.03.1924

12.06.2017

Eugeniusz Piotrowski

08.09.1921

10.05.2020

23.03.1924

08.09.1921

12.06.2017

10.05.2020

Janusz Ekiert

08.01.1931

31.05.2016

08.01.1931

31.05.2016

Stefania Drozdowska

05.05.1892

19.02.1976

05.05.1892

19.02.1976

Ewa Szota

02.08.1948

19.02.2000

02.08.1948

19.02.2000

Otylia Kamyczek

19.02.1896

05.08.1975

Albert Kamyczek

20.07.1894

29.05.1946

19.02.1896

20.07.1894

05.08.1975

29.05.1946

Eryk Placek

06.01.1898

--.--.1945

06.01.1898

--.--.1945

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Neuman Teresa

21.11.2005

Neuman Augustyn

20.11.2010

Data urodzenia:

Data śmierci:

21.11.2005

20.11.2010

Status:
Pochowany:

Waszecki Roman

05.11.1929

13.08.2009

Kuczera Albina

20.11.1900

03.09.1985

Kuczera Maria

16.07.1895

20.03.1968

Data urodzenia:

05.11.1929

20.11.1900

16.07.1895

Data śmierci:

13.08.2009

03.09.1985

20.03.1968

Status:
Pochowany:

Biegesz Grzegorz

25.06.1927

07.07.1999

Biegesz Waleria

--.--.1896

--.--.1982

Data urodzenia:

25.06.1927

--.--.1896

Data śmierci:

07.07.1999

--.--.1982

Status:
Pochowany:

Biegesz Klara

15.11.1924

01.12.1995

Data urodzenia:

15.11.1924

Data śmierci:

01.12.1995

Status:
Pochowany:

Biegesz Józef

29.01.1929

03.06.1992

Data urodzenia:

29.01.1929

Data śmierci:

03.06.1992

Status:
Pochowany:

Wypiór Apolinary

23.07.1934

04.01.2020

Wypiór Maria

05.12.1906

30.11.1973

Wypiór Wit

15.06.1904

25.02.1956

Data urodzenia:

23.07.1934

05.12.1906

15.06.1904

Data śmierci:

04.01.2020

30.11.1973

25.02.1956

Status:
Pochowany:

Balicki Szczepan

23.05.1929

19.12.2017

Balicka Aleksandra

31.01.1934

06.07.2018

Fojcik Alksander

15.11.1980

22.03.2021

Data urodzenia:

23.05.1929

31.01.1934

15.11.1980

Data śmierci:

19.12.2017

06.07.2018

22.03.2021

Status:
Pochowany:

Strasz Eugenia

29.05.1919

21.06.1975

Strasz Stanisław

18.03.1896

18.06.1958

Data urodzenia:

29.05.1919

18.03.1896

Data śmierci:

21.06.1975

18.06.1958

Status:
Pochowany:

Piotrowska Bronisława

23.03.1924

12.06.2017

Piotrowski Eugeniusz

08.09.1921

10.05.2020

Data urodzenia:

23.03.1924

08.09.1921

Data śmierci:

12.06.2017

10.05.2020

Status:
Pochowany:

Ekiert Janusz

08.01.1931

31.05.2016

Data urodzenia:

08.01.1931

Data śmierci:

31.05.2016

Status:
Pochowany:

Drozdowska Stefania

05.05.1892

19.02.1976

Data urodzenia:

05.05.1892

Data śmierci:

19.02.1976

Status:
Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:
Pochowany:

Szota Ewa

02.08.1948

19.02.2000

Data urodzenia:

02.08.1948

Data śmierci:

19.02.2000

Status:
Pochowany:

Kamyczek Otylia

19.02.1896

05.08.1975

Kamyczek Albert

20.07.1894

29.05.1946

Data urodzenia:

19.02.1896

20.07.1894

Data śmierci:

05.08.1975

29.05.1946

Status:
Pochowany:

Placek Eryk

06.01.1898

--.--.1945

Data urodzenia:

06.01.1898

Data śmierci:

--.--.1945

Status: