RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Zyta Prządka

07.03.1936

05.01.1991

07.03.1936

05.01.1991

Józef Nowrot

14.10.1928

06.12.1990

14.10.1928

06.12.1990

Marta Grodoń

31.01.1904

03.04.1963

Józef Grodoń

22.04.1902

17.01.1970

Gertruda Grodoń

30.06.1911

25.01.1986

31.01.1904

22.04.1902

30.06.1911

03.04.1963

17.01.1970

25.01.1986

Józef Stęchły

12.03.1927

25.08.1969

12.03.1927

25.08.1969

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Zyta Prządka

07.03.1936

05.01.1991

Data urodzenia:

07.03.1936

Data śmierci:

05.01.1991

Pochowany:

Józef Nowrot

14.10.1928

06.12.1990

Data urodzenia:

14.10.1928

Data śmierci:

06.12.1990

Pochowany:

Marta Grodoń

31.01.1904

03.04.1963

Data urodzenia:

31.01.1904

Data śmierci:

03.04.1963

Pochowany:

Józef Grodoń

22.04.1902

17.01.1970

Data urodzenia:

22.04.1902

Data śmierci:

17.01.1970

Pochowany:

Gertruda Grodoń

30.06.1911

25.01.1986

Data urodzenia:

30.06.1911

Data śmierci:

25.01.1986

Pochowany:

Józef Stęchły

12.03.1927

25.08.1969

Data urodzenia:

12.03.1927

Data śmierci:

25.08.1969

Pochowany:

Adaś Leśnik

27.11.1993

Data urodzenia:

27.11.1993

Data śmierci:

Pochowany:

Hilda Otrzasek

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Pochowany:

Łucjan 12-1-1951

05.05.1999

Data urodzenia:

05.05.1999

Data śmierci:

Ostatnia aktualizacja cmentarza: 21.09.2023