RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy osób zmarłych.

Ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO stosuje się tylko do danych osobowych osób fizycznych. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną.
Czytaj więcej >

Dysponentów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Maria Wyszogrodzka

19.05.1942

01.09.1998

19.05.1942

01.09.1998

Bożena Ciżmowska

21.10.1962

12.11.1997

21.10.1962

12.11.1997

Ryszard Baron

18.06.1940

20.09.1997

18.06.1940

20.09.1997

Maria Papała

02.07.1914

11.07.1997

02.07.1914

11.07.1997

Alojzy Nowok

08.04.1939

20.04.1997

Łucja Nowok

28.11.1941

19.01.1996

08.04.1939

28.11.1941

20.04.1997

19.01.1996

Józef Prządka

12.03.1929

31.12.1996

Gertruda Prządka

19.03.1926

07.07.1995

12.03.1929

19.03.1926

31.12.1996

07.07.1995

Łucja Szczypka

16.12.1929

20.09.1996

Sylwester Szczypka

28.08.1932

17.05.1991

16.12.1929

28.08.1932

20.09.1996

17.05.1991

Elżbieta Otremba

19.11.1911

05.01.1996

19.11.1911

05.01.1996

Piotr Baron

12.09.1912

25.01.1994

Maria Baron

04.01.1912

04.09.1995

12.09.1912

04.01.1912

25.01.1994

04.09.1995

Stefan Kloczkowski

04.01.1945

26.08.1995

04.01.1945

26.08.1995

Henryk Habor

25.11.1968

14.04.1995

25.11.1968

14.04.1995

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Maria Wyszogrodzka

19.05.1942

01.09.1998

Data urodzenia:

19.05.1942

Data śmierci:

01.09.1998

Pochowany:

Bożena Ciżmowska

21.10.1962

12.11.1997

Data urodzenia:

21.10.1962

Data śmierci:

12.11.1997

Pochowany:

Ryszard Baron

18.06.1940

20.09.1997

Data urodzenia:

18.06.1940

Data śmierci:

20.09.1997

Pochowany:

Maria Papała

02.07.1914

11.07.1997

Data urodzenia:

02.07.1914

Data śmierci:

11.07.1997

Pochowany:

Alojzy Nowok

08.04.1939

20.04.1997

Data urodzenia:

08.04.1939

Data śmierci:

20.04.1997

Pochowany:

Łucja Nowok

28.11.1941

19.01.1996

Data urodzenia:

28.11.1941

Data śmierci:

19.01.1996

Pochowany:

Józef Prządka

12.03.1929

31.12.1996

Data urodzenia:

12.03.1929

Data śmierci:

31.12.1996

Pochowany:

Gertruda Prządka

19.03.1926

07.07.1995

Data urodzenia:

19.03.1926

Data śmierci:

07.07.1995

Pochowany:

Łucja Szczypka

16.12.1929

20.09.1996

Data urodzenia:

16.12.1929

Data śmierci:

20.09.1996

Pochowany:

Sylwester Szczypka

28.08.1932

17.05.1991

Data urodzenia:

28.08.1932

Data śmierci:

17.05.1991

Pochowany:

Jan Spora

14.05.1916

18.04.1996

Data urodzenia:

14.05.1916

Data śmierci:

18.04.1996

Pochowany:

Elżbieta Otremba

19.11.1911

05.01.1996

Data urodzenia:

19.11.1911

Data śmierci:

05.01.1996

Pochowany:

Zuzanna Kuczera

1910

1995

Data urodzenia:

1910

Data śmierci:

1995

Pochowany:

Emil Kukla

22.07.1933

27.11.1995

Data urodzenia:

22.07.1933

Data śmierci:

27.11.1995

Pochowany:

Eryk Wowra

19.04.1942

14.09.1995

Data urodzenia:

19.04.1942

Data śmierci:

14.09.1995

Pochowany:

Piotr Baron

12.09.1912

25.01.1994

Data urodzenia:

12.09.1912

Data śmierci:

25.01.1994

Pochowany:

Maria Baron

04.01.1912

04.09.1995

Data urodzenia:

04.01.1912

Data śmierci:

04.09.1995

Pochowany:

Stefan Kloczkowski

04.01.1945

26.08.1995

Data urodzenia:

04.01.1945

Data śmierci:

26.08.1995

Pochowany:

Henryk Habor

25.11.1968

14.04.1995

Data urodzenia:

25.11.1968

Data śmierci:

14.04.1995

Ostatnia aktualizacja cmentarza: 21.09.2023